Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Loại Mua Bán
SJC 35,990 36,040
Nhẫn ép vỉ 36,000 36,040
Nguồn:

Trực tuyến: 4
Đã truy cập: 1859662