Bệnh Quai Bị Ở Nam

  -  

BỆNH QUAI BỊ - NGUY CƠ VÔ SINH CHO NAM GIỚI

️⁉Bệnh quai bị là một bệnh dịch truyền lây lan cung cấp tính bởi virus Paramyxovi khuẩn gây ra, làm sưng một xuất xắc cả nhì đường với tai cùng hoàn toàn có thể gồm cả tuyến đường nước bọt bong bóng, viêm màng óc, viêm con đường tụy với viêm tinc trả.

*