BỆNH TẬT TRONG TIẾNG ANH

  -  

Sức khoẻ là một trong những chủ đề thường gặp nhất lúc học tiếng Anh. Nếu như bạn hoặc người thân trong gia đình cảm thấy ko khỏe khi tới thăm một non sông nói giờ đồng hồ Anh hoặc nếu bạn có nhu cầu giao tiếp với ai kia về tình trạng bệnh mà các bạn mắc phải, việc biết tên tiếng Anh của các bệnh sẽ cực kỳ hữu ích. Đây cũng là danh sách những loại bệnh dịch trong tiếng anh thực sự bổ ích cho những ai đang cần bổ sung cập nhật vốn từ bỏ vựng mang đến mình. Hãy cùng bhxhquangninh.com.vn khám phá các loại dịch trong giờ Anh, các từ vựng liên quan đến bệnh viện và vật dụng y tế cũng giống như cách sử dụng các mẫu câu để nói về chủ đề mức độ khoẻ nhé!

*
Tổng phù hợp từ vựng về các loại căn bệnh trong giờ đồng hồ anh

1. Từ vựng về những loại căn bệnh trong tiếng Anh thường xuyên gặp

1.1. Tự vựng về triệu bệnh bệnh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
1Backache (n)/ˈbæk.eɪk/Đau lưng
2Bleeding (n)/ˈbliːdɪŋ/Chảy máu
3Blister (n)/ˈblɪstər/Phồng rộp
4Bruise (n)/bruːz/Vết thâm
5Constipation (n)/ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/Táo bón
6Cough (v)/kɔf/Ho
7Diarrhea (n)/ˌdaɪəˈriːə/Tiêu chảy
8Earache (n)/’iəreik/Đau tai
9Eating disorder/ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/Rối loạn ăn uống
10Fever (n)To have a fever/ˈfiːvɚ/Cơn sốt/Bị sốt
11Fracture (v)/ˈfræk.tʃər/Gãy xương
12Graze (v)/Greiz/Trầy xước da
13Headache (n)/ˈhɛdeɪk/Đau đầu
14Hurt/pain (v)/hɜːt/, /pān/Đau
15Insomnia (n)/ɪnˈsɑːmniə/Bị mất ngủ
16Itchy (adj)/ˈɪtʃ.i/Ngứa
17Nausea (n)/’nɔ:sjə/Chứng bi lụy nôn
18Nauseous (adj)/ˈnɑː.ʃəs/Buồn nôn
19Pus (n)/pʌs/Mủ
20Rash (n)/ræʃ/Phát ban
21Runny nose/rʌniɳ nəʊz/Sổ mũi
22Sneeze (v)/sni:z/Hắt hơi
23Sniffle/sniflz/Khụt khịt, sổ mũi
24Sore eyes/’so:r ais/Đau mắt
25Stomachache (n)/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
26Swelling (n)/ˈswelɪŋ/Sưng tấy
27Swollen (adj)/ˈswoʊlən/Bị sưng
28Tired, Sleepy (adj)/ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/Mệt mỏi, bi tráng ngủ
29Toothache (n)/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
30Vomit (v)/ˈvɑːmɪt/Nôn mửa
Từ vựng về triệu chứng bệnh trong giờ Anh

1.2. Từ vựng về tên của những loại dịch trong tiếng Anh phổ biến

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
31Acne/’ækni/Mụn trứng cá
32Albinism/ˈælbɪnɪzəm/Bệnh bạch tạng
33Allergy/ˈælərdʒi/Dị ứng
34Asthma/ˈæzmə/Hen, suyễn
35Backache/ˈbækeɪk bəʊn/Bệnh đau lưng
36Bilharzia/bɪlˈhɑːrtsiə/Bệnh giun chỉ
37Boil/bɔɪl/Mụn nhọt
38Broken bone/ˈbrəʊ.kən bəʊn/Gãy xương
39Burn/bɜːn/Bỏng
40Cancer/ˈkænsər/Bệnh ung thư
41Chicken pox/ˈtʃɪkɪn pɑːks/Bệnh thủy đậu
42Chill/tʃɪl/Cảm lạnh
43Cholera/ˈkɑːlərə/Bệnh tả
44Cirrhosis/səˈroʊsɪs/Bệnh xơ gan
45Depression/dɪˈpreʃn/Suy nhược cơ thể
46Diabetes/,daiə’bi:tiz/Bệnh tiểu đường
47Diabetes/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/Bệnh tè đường
48Fever virus/’fi:və ‘vaiərəs/Sốt khôn xiết vi
49Flu/fluː/Cúm
50Food poisoning/fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/Ngộ độc thực phẩm
51Gout/ɡaʊt/Bệnh Gút
52Haemorrhoids/ˈhemərɔɪdz/Bệnh trĩ
53Headache/ˈhed.eɪk/Đau đầu
54Heart attack/hɑːrt əˈtæk/Nhồi máu cơ tim
55Hepatitis/ˌhepəˈtaɪtɪs/Viêm gan
56High blood pressure/haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/Cao ngày tiết áp
57Hypertension/ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/Huyết áp cao
58ill/sick/ɪl/ /sɪk/Ốm
59Infected/in’dʤekʃn/Nhiễm trùng
60Inflamed/ɪnˈfleɪmd/Bị viêm
61Insect bite/ˈɪn.sekt baɪt/Côn trùng đốt
62Low blood pressure/loʊ blʌd ˈpreʃər/Huyết áp thấp
63Lump/lʌmp/U bướu
64Lung cancer/lʌŋ ˈkænsər/Ung thư phổi
65Malaria/məˈleriə/Sốt rét
66Measles/ˈmiːzlz/Bệnh sởi
67Migraine/ˈmaɪɡreɪn/Bệnh đau nửa đầu
68Mumps/mʌmps/Bệnh quai bị
69Paralysed/ˈpærəlaɪz/Bị liệt
70Pneumonia/nuːˈmoʊniə/Viêm phổi
71Rheumatism/ˈruːmətɪzəm/Bệnh tốt khớp
72Scabies/ˈskeɪbiːz/Bệnh ghẻ
73Skin-disease/skɪn dɪˈziːz/Bệnh ngoại trừ da
74Smallpox/ˈsmɔːlpɑːks/Bệnh đậu mùa
75Sore throat/sɔːʳ θrəʊt/Viêm họng
76Sprain/spreɪn/Bong gân
77Stomachache/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
78To catch a cold/tuː kætʃ ə kəʊld/Bị bám cảm
79Toothache/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
80Tuberculosis/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/Bệnh lao
81Typhoid/ˈtaɪfɔɪd/Bệnh yêu quý hàn
Từ vựng về tên của những loại căn bệnh trong tiếng Anh phổ biến

2. Từ bỏ vựng giờ Anh về bệnh viện

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh viện

2.1. Những loại khám đa khoa trong giờ Anh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
82Hospital/ˈhospitl/Bệnh Viện
83Mental hospital/mentl’hɔspitl/Bệnh Viện tâm thần
84General hospital/dʤenərəl’hɔspitl/Bệnh Viện đa khoa
85Field hospital/fi:ld’hɔspitl/Bệnh Viện dã chiến
86Nursing home/nə:siɳhoum/Bệnh Viện dưỡng lão
87Children hospital/ˈtʃɪl.drən ‘hɔspitl/Bệnh Viện nhi
88Maternity hospital/mə’tə:niti’hɔspitl/Bệnh Viện phụ sản
89Orthopedic hospital/ɔ:rθəˈpi:dɪks ˈhospitl/Bệnh Viện chỉnh hình
Các loại cơ sở y tế trong giờ Anh

2.2. Những khoa trong dịch viện


*
Từ vựng về các khoa trong bệnh dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
90Andrology/ænˈdrɒdʒ.ən.i/Nam khoa
91Anesthesiology/æn.əsˌθiː.ziˈɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa khiến mê
92Cardiology/ˌkɑː.diˈɒl.ə.ɡi/Khoa tim
93Dermatology/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa da liễu
94Dietetics (and nutrition)/ˌdaɪ.əˈtet.ɪks/Khoa dinh dưỡng
95Endocrinology/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/Khoa nội tiết
96Epidemiology/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒi/Khoa dịch tễ học
97Gastroenterology/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒi/Khoa tiêu hóa
98Geriatrics/ˌdʒer.iˈæt.rɪks/Lão khoa
99Gynecology/ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒi/Phụ khoa
100Hematology/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/Khoa tiết học
101Immunology/ˌɪm.jəˈnɒl.ə.dʒi/Miễn dịch học
102Inpatient department/ˈɪn.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa bệnh nhân nội trú
103Internal medicine/ɪnˌtɜː.nəl ˈmed.ɪ.sən/Nội khoa
104Nephrology/nɪˈfrɒl.ə.dʒi/Thận học
105Neurology/njʊəˈrɒl.ə.dʒi/Khoa thần kinh
106Neurosurgery/ˌnjʊə.rəʊˈsɜː.dʒər.i/Ngoại thần kinh
107Nuclear medicine/ˈnjuː.klɪər ˈmed.ɪ.sən/Y học phân tử nhân
108Odontology/ˌɒd.ɒnˈtɒl.ə.dʒi/Khoa răng
109Oncology/ɒŋˈkɒl.ə.dʒi/Ung thư học
110Ophthalmology/ˌɒf.θælˈmɒl.ə.dʒi/Khoa mắt
111Orthopedic surgery/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại chỉnh hình
112Orthopedics/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪks/Khoa chỉnh hình
113Outpatient department/ˈaʊt.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người bị bệnh ngoại trú
114Plastic surgery/ˌplæs.tɪk ˈsɜː.dʒər.i/Phẫu thuật tạo ra hình
115Surgery/ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại khoa
116Thoracic surgery/θəˈræs.ɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại lồng ngực
117Traumatology/ˌtrɔ:mə’tɔlədʤi/Khoa chấn thương
118Urology/jʊəˈrɒl.ə.dʒi/Niệu khoa
Từ vựng về những khoa trong dịch viện

Bài viết tham khảo: 10 cách học từ bỏ vựng giờ Anh trực thuộc nhanh, nhớ lâu cho tất cả những người mới bắt đầu

2.3. Những chức vụ trong dịch viện


*
Từ vựng về những chức vụ trong bệnh dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
119Anaesthetist/əˈni:sθətist/Bác sĩ gây tê
120Cardiologist/ˌkɑ:.diˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ tim mạch
121Consultant/kənˈsʌltənt/Bác sĩ tư vấn
122Dermatologist/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ da liễu
123Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
124Endocrinologist/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ nội tiết
125Epidemiologist/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ dịch tễ học
126Gastroenterologist/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ chăm khoa tiêu hóa
127General practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/Bác sĩ nhiều khoa
128Gynecologist/ˌɡaɪ.nəˈkɑ:.lə.dʒɪst/Bác sĩ mẹ khoa
129Hematologist/ˌhiː.məˈtɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ ngày tiết học
130Neurologist/nʊˈrɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ siêng khoa thần kinh
131Nurse/nɜːs/Y tá
132Obstetrician/ˌɑːb.stəˈtrɪʃ.ən/Bác sĩ sản khoa
133Oculist/ˈɑː.kjə.lɪst/Bác sĩ mắt
134Oncologist/ɑːnˈkɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chuyên khoa ung thư
135Orthopedist/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪst/Bác sĩ nước ngoài chỉnh hình
136Otorhinolaryngologist/ ENT doctor/ˌoʊ.toʊ.raɪ.noʊ.ler.ɪŋˈɡɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ tai mũi họng
137Patient/peɪʃnt/Bệnh nhân
138Physician/fɪˈzɪʃ.ən/Y Sĩ
139Psychiatrist/saɪˈkaɪə.trɪst/Bác sĩ chăm khoa vai trung phong thần
140Radiographer/ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/Nhân viên chụp X quang
141Surgeon/ˈsə:dʤən/Bác sĩ phẫu thuật
142Traumatologist/ˌtrɔ:mə´tɔlədʒist/Bác sĩ chăm khoa chấn thương
Từ vựng về các chức vụ trong bệnh viện

3. Từ bỏ vựng về thuốc và phương tiện y tế


*
Từ vựng về dung dịch và pháp luật y tế
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
143Anaesthetic/ˌænəsˈθetɪk/Thuốc khiến tê
144Antibiotics/ˌæntibaɪˈɑːtɪk/Kháng sinh
145Bandage/ˈbændɪdʒ/Băng gạc
146Capsule/ˈkæpsəl/Thuốc con nhộng
147Cast/kɑːst/Bó bột
148Clutch/klʌtʃ/Dụng cố kỉnh kẹp
149Drill/dɹɪɫ/Máy khoan
150Gauze pads/ɡɔːz pæd/Miếng gạc
151Injection/ɪnˈdʒekʃən/Thuốc tiêm
152Medical insurance/ˈmedɪkəl ɪnˈʃɜrəns/Bảo hiểm y tế
153Medication/ˌmedəˈkeɪʃən/Dược phẩm
154Medicine/ˈmɛd.sən/Thuốc
155Needle/ˈniː.dl/Kim khâu
156Ointment/ˈɔɪntmənt/Thuốc mỡ
157Painkiller/ˈpeɪnˌkɪlər/Thuốc giảm đau
158Paste/peɪst/Thuốc bôi
159Pill/pɪl/Thuốc bé nhộng
160Powder/ˈpaʊdər/Thuốc bột
161Sleeping pill/ˈsliːpɪŋ ˌpɪl/Thuốc ngủ
162Solution/səˈluːʃən/Thuốc nước
163Spray/spreɪ/Thuốc xịt
164Stethoscope/ˈstɛθəsˌkoʊp/Ống nghe
165Stretcher/ˈstrɛtʃə/Cái cáng
166Syringe/sɪˈrɪndʒ/Ống tiêm
167Syrup/ˈsɪrəp/Thuốc bửa dạng siro
168Tablet/ˈtæblət/Thuốc viên
169Throat lozenges/θroʊt ˈlɑːzəndʒ/Thuốc viêm họng hạt viên
170Travel sickness tablets/ˈtrævəl ˈsɪknəs ˈtæblət/Thuốc say tàu xe
171Vitamin pills/ˈvɪtəmɪn pɪl/Thuốc vitamin
172Wheelchair/ˈwiːltʃer/Xe lăn
Từ vựng về thuốc và dụng cụ y tế

4. Mẫu câu thực hiện từ vựng về các loại dịch trong giờ Anh

Sức khỏe mạnh là một trong những chủ đề phổ cập trong các cuộc đàm thoại bởi tiếng Anh. Những thắc mắc về sức khoẻ cũng thường được nhìn nhận như một lời hỏi thăm. Sau đấy là một số chủng loại câu thường gặp gỡ sử dụng từ bỏ vựng chủ đề sức khỏe khi bạn được hỏi thăm, hoặc khi chúng ta đi thăm khám tại cơ sở y tế và phân tích và lý giải các vấn đề về sức mạnh của mình.

Bạn đang xem: Bệnh tật trong tiếng anh


*

4.1. Mẫu thắc mắc về tình trạng sức khoẻ

How are you?Bạn khoẻ khôngWhere’s the pain?Bạn đau ở đâu?What is the matter?Anh bị làm sao?How are you feeling?Bây giờ đồng hồ anh thấy cầm cố nào?Are you feeling any better?Anh đang thấy hơi hơn chưa?How long have you had it?Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?I think you should go and see a doctor Tôi nghĩ chúng ta nên đi gặp gỡ bác sĩAre you feeling alright? Bây giờ bạn có thấy ổn không?Are you feeling any better? Bây giờ bạn đã thấy đỡ hơn chưa?Do you have any allergies?Bạn có bị dị ứng không?

4.2. Mẫu câu vấn đáp về triệu chứng sức khoẻ

​​Pretty well.Cũng khỏeVery well, thank you.Rất khỏe, cảm ơn.I often feel backache when i get up in the morningTôi thường cảm xúc đau sườn lưng khi ngủ dậy.I’ve got a sore throat.Tôi bị viêm nhiễm họng.I’m constipated.Tôi bị táo bị cắn bón.I feel chilly, dizzy & tired.Tôi cảm xúc lạnh, choáng váng và mệt mỏi.Yesterday I had a runny nose, I feel terrible.Hôm qua, tôi bị sổ mũi, tôi cảm xúc rất nặng nề chịu.I’m allergic to antibiotics.Tôi bị không thích hợp với thuốc kháng sinh.

4.3. Đoạn hội thoại chủng loại khi đi khám bệnh

Dưới đấy là một đoạn hội thoại mẫu giữa chưng sĩ và người bệnh mang lại khám khi bị đau bụng với không ít mẫu câu bạn cũng có thể tham khảo khi đi khám bệnh.


Bản tiếng Anh:

Doctor: Good morning. What seems lớn be the problem?Patient: Well, I’ve been having really bad pains near my chest area. I’ve been struggling to lớn get any sleep or go to lớn work, because of the pain!Doctor: I’m going to press on your stomach, tell me where it hurts.Patient: Yes. That’s where it hurts most.Doctor: Okay, so it seems that you have abdominal pain.

Xem thêm: Thầy Phùng Chữa Bệnh Gan - Thầy Trong Phùng, Ở Trung Minh

Patient: What’s that?Doctor: Abdomen refers khổng lồ your stomach. So, you have stomach pains. How long have you had this pain for?Patient: About a week now.Doctor: Are you having any problems with your bowel movement?Patient: Sorry, what bởi you mean by that?Doctor: Are you able to go lớn the toilet without any problems?Patient: No. I’m actually really struggling to go to the toilet. It’s very painful.Doctor: Okay. So, it seems that you have a common type of bowel problem. This is called constipation. This is usually caused by lack of fiber intake, exercise, or not drinking enough liquids.Patient: Ah, to be honest, I rarely drink water or exercise.Doctor: So, that’s the problem. I recommend that you make some changes khổng lồ your diet and lifestyle. Drink at least six to lớn eight cups of water a day. Try to exercise at least three times a week. Và try lớn eat food that is high in fibre, such as cereals, fruit, and vegetables.Patient: Okay, I’ll do that. Are you able to give me something khổng lồ help with the pain right now?Doctor: I can only prescribe medication if those lifestyle changes vì chưng not help. I suggest you make those changes lớn your lifestyle, & if you still have pains, I’ll give you laxatives. Laxatives help with bowel movement by easing congestion. In the meantime, you can take paracetamol to ease the pain.Patient: Okay, thanks for your help.Doctor: No problem. Take care of yourself.Patient: Thanks. Bye!

Bản dịch giờ đồng hồ Việt:

Bác sĩ: kính chào buổi sáng. Chị gặp gỡ phải vấn đề gì thế?Bệnh nhân: Vâng, tôi thấy đau ở ngay sát vùng ngực.Vì vậy cho nên tôi đi làm việc hay ngủ nghỉ đều rất khó khăn.Bác sĩ: Tôi vẫn ấn vào bụng chị, chị cho tôi biết nhức ở nơi nào nhé.Bệnh nhân: Vâng. Đó là nơi đau nhất.Bác sĩ: Được rồi, vậy có vẻ như như chị bị nhức bụng.Bệnh nhân: tức là gì vậy?Bác sĩ: Đau sinh hoạt bụng tức là dạ dày của chị bao gồm vấn đề.Chị đã bị đau như vậy này bao thọ rồi?Bệnh nhân: Khoảng một tuần nay rồi.Bác sĩ: Chị có gặp gỡ vấn đề gì trong bài toán đi vệ sinh không?Bệnh nhân: Xin lỗi, là sao cơ ạ?Bác sĩ: Chị bao gồm đi vệ sinh bình thường mà không gặp mặt vấn đề gì không?Bệnh nhân: Không. Tôi thực sự cực kỳ vất vả lúc đi vệ sinh. Vô cùng đau.Bác sĩ: Được rồi. Có vẻ như chị đang gặp mặt phải một vấn đề chung ở con đường ruột. Được gọi là chứng táo bị cắn bón. Điều này thường xẩy ra do thiếu chất xơ, đồng minh dục hoặc uống không được nước.Bệnh nhân: À, nói thiệt thì tôi cực kỳ ít khi uống nước hay đàn dục.Bác sĩ: Vậy đề xuất đó là vấn đề. Tôi khuyên nhủ chị nên biến đổi chế độ ăn uống và lối sinh sống của mình. Uống tối thiểu sáu cho tám cốc nước mỗi ngày. Cố gắng tập thể dục ít nhất ba lần một tuần. Và cố gắng ăn hoa màu giàu chất xơ, chẳng hạn như ngũ cốc, trái cây và rau quả.Bệnh nhân: Được rồi, tôi sẽ làm cho vậy. Chưng sĩ có thể cho tôi cái gì đó sẽ giúp tôi bớt đau ngay bây giờ không?Bác sĩ:Tôi chỉ rất có thể kê solo thuốc giả dụ những thay đổi đó không giúp ích gì. Tôi khuyên chị nên thay đổi lối sống của mình, trường hợp chị vẫn còn đó đau, tôi sẽ mang lại chị uống dung dịch nhuận tràng. Thuốc nhuận trường giúp cung cấp nhu đụng ruột bằng phương pháp giảm sút sự tắc nghẽn. Trong thời gian chờ đợi, chị có thể uống paracetamol để giảm sút cơn đau.Bệnh nhân: Được rồi, cảm ơn bởi sự giúp sức của bác sĩ.Bác sĩ: không có gì. Chị nhớ âu yếm sức khỏe mạnh nhé.

Xem thêm: Top 12 Cách Trị Nám Từ Thiên Nhiên Hiệu Quả Nhất, 6 Cách Trị Nám Da Hiệu Quả Từ Thiên Nhiên

Bệnh nhân: Cảm ơn. Chào bác bỏ sĩ.

Hy vọng bài viết của bhxhquangninh.com.vn trên phía trên đã cung ứng được vốn tự vựng thực sự bổ ích cho quý phụ huynh cùng các bé nhỏ về chủ đề sức khỏe. Thông qua đó biết được những loại bệnh thông dụng trong giờ đồng hồ Anh, gọi được cách áp dụng mẫu câu hỏi và vấn đáp khi đi khám bệnh. Hãy luyện tập tiếp tục và áp dụng những kiến thức vào thực tế để ngày càng nâng cấp hơn vốn từng vựng và năng lực tiếng Anh của mình. Bố mẹ bé có thể tìm hiểu thêm phòng luyện thi ảo bhxhquangninh.com.vnđể giúp các con ôn luyện các kỹ năng tiếng Anh thiệt vui hiệu quả.