Kế Hoạch Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 263/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thực trạng và gánh nặng bệnh tật,tử vong do bệnh không lây nhiễm trong tình hình hiện nay

Các bệnh không lây nhiễm là nguyênnhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới ướctính nước ta có 548.000 trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đótử vong do các bệnh không lây nhiễm 424.000 ca chiếm tới 77,3%. Trong số nàycác bệnh tim mạch chiếm 33%, ung thư chiếm 18%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhchiếm 7% và còn lại là các bệnh lây nhiễm khác. Năm 2016 tại Việt Nam ước tínhgánh nặng (DALYs) của bệnh không lây nhiễm chiếm 66% tổng gánh nặng bệnh tật dotất cả các nguyên nhân.

Bạn đang xem: Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm

Theo số liệu thốngkê, báo cáo tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình hình mắc các bệnh không lây nhiễm khá cao; năm 2020có 434.929 lượt người đến khám và điều trị các bệnh không lây nhiễm. Trong đó,các bệnh ung thư chiếm gần 17% và các bệnh tim mạch chiếm gần 50%. Tỷ lệ tửvong tại cộng đồng do các bệnh không lây nhiễm có xu hướng tăng; tỷ lệ tử vongdo bệnh tim mạch trong tổng số các ca tử vong tại cộng đồng năm 2015 là 27,73%,năm 2016 là 30,62%; tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư năm 2015 là 16,16% và năm2016 là 16,48%.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnhCovid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, hệ thống y tếđang bị ảnh hưởng nặng nề bởi gánh nặng kép các bệnh truyềnnhiễm và không lây nhiễm. Các số liệu nghiên cứu cũng cho thấy người mắc bệnhkhông lây nhiễm như bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãntính, ung thư... có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong hơnbởi tác động của dịch bệnh Covid-19.

2. Các Dự án bệnh không lây nhiễmđã triển khai thời gian qua

- Dự án Phòng chống tăng huyết áp (THA); Phòng chống ung thư; Phòng chống bệnh phổi tắcnghẽn mạn tính (COPD) do Sở Y tế trực tiếp quản lý, từ năm 2019 Trung tâm Y tếdự phòng tỉnh triển khai thực hiện, năm 2020 sau khi sát nhập các trung tâm doTrung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai thực hiện.

- Dự án Phòng, chống tác hại thuốc ládo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe triển khai, từ năm 2020 sau khi sátnhập các trung tâm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai thực hiện.

- Dự án Phòng, chống đái tháo đường(ĐTĐ) do Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Nội tiết triển khai, từ năm 2020 saukhi sát nhập các trung tâm do Trung tâm Mắt - Nội tiết triểnkhai thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Khống chế tốc độ gia tăng, tiến tớilàm giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm domắc các bệnh không lây nhiễm. Trong đó ưu tiên phòng, chống các bệnh ung thư,tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản nhằm gópphần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

2. Mụctiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và hiểu biết của người dântrong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- 100% các địa phương có kế hoạch và đầu tư kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược tại địaphương;

- 70% người trưởng thành hiểu biết vềbệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản ảnh hưởngđối với sức khỏe cộng đồng, kinh tế, xã hội của đất nước,cũng như các nguyên tắc, phòng, chống các bệnh này;

- 60% người dân trong cộng đồng hiểubiết cơ bản về bệnh, các yếu tố nguy cơ và lối sống hợp lý phòng, chống bệnhđái tháo đường.

Mục tiêu 2: Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây mắc các bệnh không lây nhiễm.

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- Giảm 3% tỷ lệ hút thuốc lá ở ngườitrưởng thành so với năm 2020; giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nhóm vị thành niên xuốngcòn 5%;

- Giảm 3% tỷ lệ uống rượu, bia ở mứccó hại đối với người trưởng thành so với năm 2020; giảm tỷlệ có uống rượu, bia ở nhóm vị thành niên xuống còn 35%;

- Giảm 3% mức tiêu thụ muối trungbình/người/ngày ở người trưởng thành so với năm 2020;

- Giảm 3% tỷ lệ thiếu hoạt động thể lựcở người trưởng thành so với năm 2020;

Mục tiêu 3: Hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tửvong sớm tại cộng đồng do các bệnh không lây nhiễm.

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- Khống chế tỷ lệ bị thừa cân béo phì(BMI ≥ 25) dưới 20% ở người trưởng thành; khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì dưới10% ở trẻ em;

- Khống chế tỷ lệ có cholesterol máucao (>5,0 mmol/L) dưới 30% ở người trưởng thành;

- Khống chế tỷ lệ bị tăng huyết áp dưới30% ở người trưởng thành;

- 50% số người bị tăng huyết áp đượcphát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫnchuyên môn;

- 20% số người mắc bệnh phổi tắc nghẽnmạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm; 20% số người pháthiện bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn;

- 20% số người bệnh hen phế quản được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, 20% số người bệnh hen phế quảnđược điều trị đạt kiểm soát hen trong đó 10% đạt kiểm soát hoàn toàn;

- 20% số người mắcmột số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm (đối với những bệnh ung thưnếu được phát hiện sớm có giá trị nâng cao hiệu quả điều trị);

- Giảm 3% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổido các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhso với năm 2020;

- Khống chế tỉ lệ tiền đái tháo đường dưới 20% ở người 30-69 tuổi.

- Khống chế tỉ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người 30-69 tuổi.

- Phấn đấu thựchiện 40% số người bị bệnh đái tháo đường được phát hiện,40% số người phát hiện bệnh dược quản lý, điều trị theo hướngdẫn chuyên môn.

Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám sát, phát hiện, điềutrị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- 70% cơ sở y tế bảo đảm cung cấp cácdịch vụ thiết yếu phòng chống bệnh không lây nhiễm theo quy định;

- 80% cán bộ y tế thực hiện công tácphòng, chống bệnh không lây nhiễm được đào tạo, tập huấn về dự phòng, giám sát,phát hiện, điều trị, quản lý theo quy định;

- 80% cơ sở y tế xã, phường, thị trấn(sau đây gọi chung là y tế xã) có đủ trang thiết bị y tế cơ bản và thuốc thiếtyếu theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, phục vụ dự phòng, giám sát, phát hiện,điều trị, quản lý theo hệ thống đối với bệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi tắcnghẽn mạn tính và hen phế quản.

- Bước đầu xây dựng và triển khai quảnlý, giám sát phòng chống bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường của y tế cơ sở.

* Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực của các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh đến tuyến xã để thựchiện tốt công tác KCB nói chung và KCB các bệnh không lây nhiễm nói riêng:

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- Các bệnh viện tuyến huyện tăng cườngnăng lực chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công táckhám chữa bệnh điều trị các bệnh không lây nhiễm.

III. CÁC NHIỆM VỤ,GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo,điều hành

1.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dâncác cấp

Trên cơ sở bổ sungchức năng, nhiệm vụ phòng, chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2020 -2025, thành phần BCĐ như sau:

- Cấp tỉnh: BCĐ do Phó Chủ tịch UBNDtỉnh làm Trưởng ban; Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng banThường trực; các thành viên BCĐ là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành có liênquan; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm Phó trưởngban, là đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

- Cấp huyện: BCĐ do Phó Chủ tịch UBNDlàm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa, các Phòngchức năng, các ban, ngành đoàn thể là thành viên; Giám đốc TTYT các huyện/thịxã/thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực.

- Cấp xã: BCĐ do Phó Chủ tịch UBND làmTrưởng ban; Trưởng TYT làm Phó trưởng ban và đại diện các ban, ngành đoàn thể cấpxã là thành viên.

1.2. Tăng cường phối hợp liênngành, lồng ghép trong phòng, chống bệnhkhông lây nhiễm

- Ngành y tế phối hợp với ngành Giáodục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động phòngchống yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho học sinh trong trường học bao gồm:Đảm bảo cơ sở vật chất, sân bãi, thiết bị thể dục, thể thao để đảm bảo môi trườngan toàn và tăng cường hoạt động thể chất cho học sinh;truyền thông nâng cao sức khỏe, thực hiện trường học không khói thuốc, giáo dụcdinh dưỡng hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khám sức khỏe định kỳ, quảnlý sức khỏe học sinh; lồng ghép nội dung giáo dục với nội dung phòng chống bệnhkhông lây nhiễm tại trường học.

- Ngành y tế phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh,các sở, ban ngành cấp tỉnh triển khai các hoạt động chăm sóc, quản lý sức khỏe,phòng chống bệnh không lây nhiễm cho người lao động trong các doanh nghiệp, cơquan hành chính sự nghiệp.

- Ngành y tế phối hợp với ngành Côngthương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý,giám sát lượng muối, đường, chất béo phụ gia trong các thực phẩm chế biến sẵn vàcan thiệp giảm sử dụng muối tại cộng đồng để phòng, chống bệnh tim mạch, ungthư, đái tháo đường trong cộng đồng.

- Ngành y tế phối hợp với ngành Vănhóa - Thể thao và ngành Du lịch tăng cường các hoạt động, chương trình rèn luyệnthể dục thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống để phòngchống các bệnh không lây nhiễm cho cộng đồng.

- Ngành y tế phối hợp với các cơ quanthông tin, truyền thông trong việc chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thườngxuyên thông tin, truyền thông về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, lồngghép các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm vớicác chương trình thông tin, truyền thông các chương trình truyền thông, thôngtin đại chúng với chương trình phòng chống bệnh không lâynhiễm.

- Lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnhkhông lây nhiễm với các dự án, chương trình khác đang cùng được thực hiện trên địa bàn.

2. Giải pháp vềcơ chế, chính sách

- Tăng cường thực thi, hoàn thiện quyđịnh pháp luật về kiểm soát yếu tố nguy cơ và thúc đẩy các yếu tố tăng cường sức khỏe để phòng, chống bệnh không lây nhiễm:

- Quán triệt triển khai thực hiện LuậtPhòng chống tác hại thuốc lá, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm,Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Chiến lược quốc giaphòng chống bệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quảnvà các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025, Chương trình Sức khỏe ViệtNam đến năm 2030.

Xem thêm: Bệnh Viêm Chân Tóc: Triệu Chứng & Cách Trị Viêm Chân Tóc Có Mụn Mủ Là Bệnh Gì?

- Khuyến khích sản xuất, cung cấp vàtiêu thụ các thực phẩm an toàn, dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tăng cường quảnlý và cảnh báo những ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, phụ gia thực phẩm.

- Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận,sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập thể dục, thể thao; phát triểngiao thông công cộng.

- Chủ động tích cực hợp tác với cáccác cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và huy độngnguồn lực để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhânlực phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

- Đề xuất cácchính sách khuyến khích cung cấp dịch vụ dự phòng, cơ sở vật chất cho công tácquản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, đặc biệt là tuyến y tế cơsở.

3. Giải pháp truyềnthông và huy động xã hội phòng, chống bệnh không lây nhiễm

- Sử dụng mạng lưới thông tin, truyềnthông đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, cung cấp cácthông tin cơ bản, tình hình mới nhất của các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

- Vận động người dân thực hiện chủtrương chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống các bệnhkhông lây nhiễm trong cộng đồng.

- Khuyến khích người dân thực hiệncác hành vi có lợi: Dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thế lực, ăn giảm muối, đường, chất béo, không hút thuốc lá, không lạm dụngrượu bia, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật...

- Vận động xây dựng cộng đồng nângcao sức khỏe phù hợp như trường học nâng cao sức khỏe, nơi làm việc vì sức khỏe,làng văn hóa sức khỏe; huy động nguồn lực phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

- Đề xuất, phát động các phong tràothực hiện lối sống tăng cường sức khỏe gắn liền với phòng, chống các bệnh khônglây nhiễm.

4. Giải pháp tăngcường hệ thống y tế để chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị,quản lý bệnh không lây nhiễm

Kiện toàn hệ thốngphát hiện, dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm:

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật: Làđơn vị đầu mối trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lâynhiễm; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động; tổ chức đào tạo tập huấn,cung cấp các dịch vụ khám, phát hiện sớm, tư vấn, quản lý, điều trị dự phòngcác bệnh không lây nhiễm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tuyến dưới; quản lý thôngtin, thống kê, báo cáo về phòng chống bệnh không lây nhiễm; củng cố các bộ phậnchuyên môn để chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực mạng lưới truyền thông và tổchức triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnhkhông lây nhiễm;

- Trung tâm Mắt - Nội tiết: Phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lâynhiễm theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc QuảngBình và bệnh viện đa khoa các huyện/thị xã/thành phố: Củng cố các khoa chuyênmôn để tăng cường chất lượng khám chữa bệnh và phối hợp chỉđạo, kiểm tra giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật phòngchống các bệnh không lây nhiễm cho trạm y tế;

- Trạm y tế tuyến xã: Có cán bộchuyên trách hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm thực hiện nhiệm vụphòng, chống bệnh không lây nhiễm gắn với công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cộngđồng.

5. Giải pháp vềnguồn lực

5.1 Nguồn nhân lực

- Sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực chocác tuyến đảm nhiệm công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

- Nâng cao năng lực chuyên môn chocán bộ trong lĩnh vực liên quan đến kiểm soát bệnh không lây nhiễm, phù hợp vớiyêu cầu nhiệm vụ của từng tuyến. Đảm bảo đào tạo và đào tạo liên tục để cập nhậtkiến thức về phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

5.2 Nguồn tài chính

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ Ngânsách địa phương, ngân sách Trung ương.

Kinh phí dự kiến cho các hoạt động kiểmsoát yếu tố nguy cơ, dự phòng, giám sát, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm2.000.000.000đ/năm (Hai tỷ đồng trên một năm):

+ Ngân sách trung ương: 1.000.000.000đ/năm;

+ Ngân sách địa phương: 1.000.000.000đ/năm.

5.3 Thuốc và trang thiết bị

- Cung cấp trang thiết bị, vật tư thiếtyếu phục vụ cho hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, tư vấn, điều trị bệnh khônglây nhiễm tại các tuyến;

- Đảm bảo cung ứng vắc xin, sinh phẩmdự phòng một số bệnh ung thư có vắc xin phòng bệnh.

6. Giải pháp vềnghiên cứu, theo dõi, giám sát

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, hỗ trợtuyến dưới về hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, điều trị,quản lý bệnh không lây nhiễm, chú trọng giám sát, hỗ trợ hoạt động tại TYT và cộngđồng;

- Củng cố mạng lưới thông tin, giámsát về bệnh không lây nhiễm chú trọng triển khai chế độ báo cáo, thống kê thường quy tại các tuyến tỉnh, huyện, xã về tình hình bệnh không lây nhiễm,báo cáo kết quả các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và báo cáonguyên nhân tử vong...;

- Tăng cường tổ chức giám sát, đánhgiá các hoạt động trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Ytế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngànhliên quan, Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch;Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báocáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về tình hình triển khai và kết quả thực hiện. Phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, lập dựtoán kinh phí và quản lý kinh phí, phân bổ nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnhtật là đơn vị đầu mối để thực hiện Kế hoạch; tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chứcthực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnhtheo quy định.

2. SởTài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tưtham mưu bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động theo Kế hoạch;hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Sở Kếhoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chínhtham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; vận động, huy độngcác nguồn tài trợ trong và ngoài nước để thực hiện kế hoạch.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế để giải quyếtcác vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế theo quy địnhcủa pháp luật. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cácchế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

5. Sở Giáodục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban,ngành, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động, nội dung của kế hoạchtrong các cơ sở giáo dục. Lồng ghép hoạt động dinh dưỡng hợp lý và tăng cườnghoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên với các hoạt động chính khóa,ngoại khóa của nhà trường để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh không lây nhiễm.

6. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướngdẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động phát hiện, dự phòng, quảnlý bệnh không lây nhiễm, lồng ghép trong chăm sóc, quản lý sức khỏe người lao động.

7. Sở Thôngtin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức hoạt độngtruyền thông về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chỉđạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ưu tiên đăng tin bài và dànhthời lượng phát sóng hợp lý để tuyên truyền phòng, chống bệnhkhông lây nhiễm.

8. Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với SởY tế và các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảmmôi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động; giám sát việc tổ chứckhám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm, quản lý điều trị và phục hồi chứcnăng cho người lao động mắc bệnh không lây nhiễm.

9. Các sở, ban, ngành liên quan

10. UBND các huyện, thị xã, thànhphố

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; bốtrí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệmvề việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, hiệu quả.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tổchức Hội, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện kế hoạch này; đồng thời phốihợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện xã hộihóa công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Xem thêm: Bệnh Tăng Động Giảm Chú Ý Có Chữa Khỏi Không? ? Bệnh Tăng Động Giảm Chú Ý Có Chữa Được Không

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế để được hướng dẫn, giảiquyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Y tế báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Viện Pasteur Nha Trang; - Bệnh viện Nội tiết TW; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, TP; - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; - Trung tâm Mắt - Nội tiết; - LĐ VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, KGVX