Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú

  -  
Khảo cạnh bên sự chấp nhận của người bệnh nội trú đối với công tác quan tâm của điều chăm sóc và một số yếu tố tương quan tại khám đa khoa Đa khoa Xanh Pôn năm 2021
*

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO


*


Khảo gần kề sự chấp nhận của bạn bệnh nội trú đối với công tác âu yếm của điều chăm sóc và một số trong những yếu tố tương quan tại khám đa khoa Đa khoa Xanh Pôn năm 2021


Nguyễn, T. N., Đặng, T. H., Nguyễn, T. V. N., Đinh, T. Q. N., è , T. L., Nguyễn , T. A., Hoàng, T. A. Đào, Nguyễn, T. T. H., & Phạm, N. T. (2022). Khảo sát sự bằng lòng của fan bệnh nội trú so với công tác chăm lo của điều dưỡng và một số trong những yếu tố tương quan tại khám đa khoa Đa khoa Xanh Pôn năm 2021. Tạp Chí kỹ thuật Điều dưỡng, 5(02), 6–18. Https://doi.org/10.54436/bhxhquangninh.com.vn.2022.02.426
ACMACSAPAABNTChicagoKiểu HarvardIEEEMLAKiểu TurabianKiểu Vancouver

Tải trích dẫn

Kiểu Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTex

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả nút độ chuộng của bạn bệnh nội trú đối với công tác chăm sóc của điều chăm sóc và xác định một số yếu tố liên quan tại cơ sở y tế Đa khoa Xanh Pôn năm 2021.

Bạn đang xem: Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú

Đối tượng và phương thức nghiên cứu: phân tích mô tả được tiến hành trên 358 fan bệnh nội trú tại những khoa lâm sàng Nội với Ngoại khoa của bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 3/2021 mang đến 10/2021.

Kết quả: Điểm trung bình về sự việc hài lòng của người bệnh so với công tác âu yếm của điều chăm sóc là 79,56±10,54. Phần nhiều người bệnh review sự hài lòng so với công tác âu yếm của điều chăm sóc ở mức giỏi và rất tốt chiếm 71,51%, nấc khá chỉ chiếm 26,54%, chỉ có 1,96% đánh giá ở nút trung bình. Bạn bệnh review sự hài lòng tối đa đối với câu hỏi liên quan mang lại “Điều chăm sóc viên có khả năng tay nghề thành thạo lúc thực hiện chăm sóc ông/bà ví dụ như thực hiện thuốc mang lại ông/bà”, tuy nhiên người bệnh đánh giá sự ưng ý thấp tuyệt nhất với thắc mắc về “Điều dưỡng viên tạo môi trường xung quanh yên tĩnh đến ông/bà” cùng “Điều chăm sóc viên tạo môi trường riêng bốn cho ông/bà”. Fan bệnh không có bệnh mãn tính kèm theo có mức độ sử dụng rộng rãi thấp rộng so cùng với nhóm có một bệnh kinh niên với OR = 0,34 (95%CI: 0,19 - 0,62) với mức độ phù hợp thấp rộng so với nhóm có từ 3 bệnh mãn tính trở lên với OR = 0,29 (95% CI: 0,11 – 0,77). Kết luận: nhìn chung, kết quả của nghiên cứu cho thấy thêm điều dưỡng đã triển khai việc đưa tin và chuyển ra những giải thích cụ thể và quan trọng tới fan bệnh, cung ứng dịch vụ âu yếm điều dưỡng rất chất lượng để đảm bảo sự phù hợp của người bệnh trong thời gian nằm viện điều trị. Đào tạo tiếp tục cho điều chăm sóc về tiếp xúc ứng xử để fan điều chăm sóc thực hiện xuất sắc chức trách cùng nhiệm vụ của bản thân mình trong công tác quan tâm người bệnh.


điều dưỡng, sự sử dụng rộng rãi của bạn bệnh, Công tác âu yếm của điều dưỡngNurses, Patients’ satisfaction, Nursing care services

Anita Karaca cùng Zehra Durna (2019). Patient satisfaction with the quality of nursing care. Nursing Open, 6, 535-545. Doi: 10.1002/nop2.237.

Henok Mulugeta, Fasil Wagnew, Getenet Dessie, Henok Biresaw, andTesfa Dejenie Habtewold (2019). Patient satisfaction with nursing care in Ethiopia: A systematic nhận xét and meta-analysis. BMC Nursing, 18(27). Doi: 10.1186/s12912-019-0348-9.

Denise F Polit và Frances M Yang (2016). Measurement & the measurement of change: A primer for the health professions. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Heather Spence Laschinger, Linda McGillis Hall, & Joan Almost (2004). A psychometric analysis of the patient satisfaction with nursing care unique questionnaire: An actionable approach lớn measuring patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 20(3), pp 220-230. Doi: 10.1097/00001786-200507000-00006.

Valmi D Sousa và Wilaiporn Rojjanasrirat(2011). Translation, adaptation và validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: A clear & user-friendly guideline. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268-274. Doi:10.1111/j.1365-2753.2010.01434x.

Dragana Milutinovic, Dragana Simin, Nina Brkic, andSilvija Brkic (2012). The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire. Scandinavian. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00969.x.

Xem thêm: Phân Biệt Tiểu Đường Tuýp 1 Và Tuýp 2: Bệnh Tiểu Đường Tuýp 1

Atallah, M. A., Hamdan‐Mansour, A. M., Al‐Sayed, M. M., và Aboshaiqah, A. E. (2013). Patients’ satisfaction with the unique of nursing care provided: The Saudi experience. International Journal of Nursing Practice, 19(6), 584-590. Doi: 10.1111/ijn.12102.

Ottosson, B., Hallberg, I. R., Axelsson, K., và Loven, L. (1997). Patients ‘satisfaction with surgical care impaired by cuts in expenditure and after interventions to lớn improve nursing care at a surgical clinic. International Journal for quality in Health Care, 9(1), 43-53. Doi: 10.1093/intqhc/9.1.43.

González-Valentín, A., Padín-López, S., và de Ramón-Garrido, E. (2005). Patient satisfaction with nursing care in a regional university hospital in southern Spain. Journal of Nursing Care Quality, 20(1), 63-72. Doi: 10.1097/00001786-200501000-00011.

Rahmqvist, M. (2001). Patient satisfaction in relation to age, health status và other background factors: a mã sản phẩm for comparisons of care units. International Journal for unique in Health Care, 13(5), 385-390. Doi: 10.1093/intqhc/13.5.385.

Liu, Y., & Wang, G. (2007). Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. Journal of Nursing Care Quality, 22(3), 266-271. Doi: 10.1097/01.NCQ.0000277785.52428.a5.

Uzun, Ö. (2001). Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 16(1), 24-33. Doi: 10.1097/00001786-200110000-00004.

Abramowitz, S., Coté, A. A., & Berry, E. (1987). Analyzing patient satisfaction: a multianalytic approach. Unique Review Bulletin, 13(4), 122-130. Doi: 10.1016/s0097-5990(16)30118-x.

Xem thêm: Cách Trị Mụn Khi Có Kinh - Vì Sao Nổi Mụn Trước Kỳ Kinh Nguyệt

Larrabee, J. H., Ostrow, C. L., Withrow, M. L., Janney, M. A., Hobbs Jr, G. R., & Burant, C. (2004). Predictors of patient satisfaction with inpatient hospital nursing care. Research in Nursing &Health, 27(4), 254-268. Doi: 10.1002/nur.20021.


Creative Commons License

dự án công trình này được trao giấy phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International giấy tờ . Phiên bản quyền (c) 2022 Tạp chí kỹ thuật Điều dưỡng


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG phái nam ĐỊNH

Trụ sở tòa soạn: phòng 114, bên Hiệu bộ, ngôi trường ĐH Điều chăm sóc Nam Định257 Hàn Thuyên, TP.Nam Định, nam giới Định