BV DA LIỄU TP

  -  

* Giờ làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Dịch vụ 01 Dịch vụ 02 Dịch vụ 03 Dịch vụ 04 Dịch vụ 05 Dịch vụ 06 Dịch vụ 07 Dịch vụ 08 Dịch vụ 09 Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da Thẩm mỹ da 009 015 Bệnh da nặng - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 Dịch vụ 10 Dịch vụ 11 P.111 - VIP - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P.219-Phụ khoa P.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 DỊCH VỤ LS3 VIP_4 P.113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 120 P.112 - Nam khoa P.221-VIP-Phụ khoa 110B
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thanh Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trương Lê Đạo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Duy Quân
Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Minh Đoàn
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Minh Dũng
Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.TMD Bs.Bùi Thế Minh Lợi
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.BS LS1 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
Bs.BS P.KHTH Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Phạm Thu Yến Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách
Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em
Bs.Trần Kim Phượng Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Lê Hữu Bách
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Võ Thị Đoan Phượng
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường
Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Minh Tân
Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Dương Lê Trung
Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.BS BM PNT Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân