Luật Khám Chữa Bệnh 2011

  -  
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được ở trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay vậy Văn bạn dạng song ngữ
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 87/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 mon 09 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐĐIỀU CỦA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ khí cụ Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ giải pháp Khám bệnh,chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét kiến nghị của Bộtrưởng cỗ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2011

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy địnhchi máu thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 vàkhoản 3 Điều 51 của hình thức Khám bệnh, chữa bệnh dịch về:

1. Các vẻ ngoài tổchức của cơ sở khám bệnh, trị bệnh; các bề ngoài tổ chức đại lý khám bệnh, chữabệnh vào quân đội.

2. Lộ trình cấp giấyphép hoạt động đối với những cơ sở đi khám bệnh, chữa trị bệnh của phòng nước.

3. Lộ trình cấp chứngchỉ hành nghề đối với người hành nghề sẽ tham gia thăm khám bệnh, chữa bệnh ở cáccơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh ở trong nhà nước.

4. Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia, tiêu chuẩn thống trị chất lượng và tổ chức chứng nhận unique đối vớicơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụngđối với các cơ quan, tổ chức, cá thể trong nước, bao hàm cả các cơ sở xét nghiệm bệnh,chữa bệnh thuộc công an với quân đội (sau phía trên gọi thông thường là tổ chức, cá nhân), tổchức, cá nhân nước ngoài tiến hành các vận động liên quan mang lại khám bệnh, chữabệnh tại Việt Nam.

Chương 2.

CÁC HÌNH THỨC TỔCHỨC CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều3. Bề ngoài tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tổ chức và cá nhânthực hiện hoạt động khám bệnh, chữa trị bệnh bắt buộc theo các hiệ tượng tổ chức của cơsở thăm khám bệnh, chữa dịch sau đây:

a) cơ sở y tế bao gồmbệnh viện nhiều khoa, bệnh viện chuyên khoa, khám đa khoa y học cổ truyền;

b) cửa hàng giám định ykhoa;

c) bệnh viện bệnh,chữa bệnh bao gồm phòng khám nhiều khoa, chống khám siêng khoa, chống khám chưng sỹgia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá;

d) bên hộ sinh;

đ) các đại lý chẩn đoánbao tất cả phòng chẩn đoán hình hình ảnh và chống xét nghiệm;

e) Cơ sở dịch vụ y tếbao tất cả cơ sở dịch vụ tiêm (chích), cầm băng, đếm mạch, đo sức nóng độ, đo huyếtáp; đại lý dịch vụ âu yếm sức khỏe tại nhà; cơ sở dịch vụ thương mại cấp cứu, cung cấp vậnchuyển người bệnh vào nước cùng ra nước ngoài; cơ sở thương mại dịch vụ kính thuốc; cơ sởdịch vụ có tác dụng răng giả;

g) Trạm y tế cấp xã;y tế cơ quan, đối chọi vị, tổ chức.

2.Bộ trưởng cỗ Y tế quy định cụ thể điều kiện cấp thủ tục phép hoạt động đối với từnghình thức tổ chức của cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều4. Hình thức tổ chức cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội

1. Trong quân đội, việcthực hiện thăm khám bệnh, chữa bệnh đề xuất theo một trong các bề ngoài tổ chức của cơsở khám bệnh, chữa bệnh quy định trên khoản 1 Điều 3 Nghị định này. Trường hòa hợp đểđáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa dịch trong điều kiện thời chiến, bộ trưởng liên nghành BộQuốc chống quyết định thành lập và hoạt động các bề ngoài tổ chức xét nghiệm bệnh, chữa dịch phùhợp khác.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòngquy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép chuyển động đối cùng với các bề ngoài tổ chứccơ sở đi khám bệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền thống trị quy định trên khoản 1 Điềunày.

Chương 3.

LỘ TRÌNH CẤP GIẤYPHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Điều5. Lộ trình cấp giấy phép chuyển động khám bệnh, trị bệnh so với các cơ sở khámbệnh, trị bệnh ở trong nhà nước ở trong thẩm quyền cấp chứng từ phép buổi giao lưu của Bộ Ytế cùng Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc tw

Cơ sở thăm khám bệnh, chữabệnh ở trong nhà nước trực thuộc thẩm quyền cấp chứng từ phép của bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau đây call tắt là tỉnh) đang vận động vào thờiđiểm giải pháp Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực, tất cả đủ những điều kiện nguyên tắc tại Điều 43 của cách thức Khám bệnh, chữa căn bệnh được cấp thủ tục phép hoạt độngtheo trong suốt lộ trình như sau:

1. Ngừng việc cấpgiấy phép chuyển động cho những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước ở trong hìnhthức tổ chức quy định trên điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời gian ngày 31tháng 12 năm 2013.

2. Chấm dứt việc cấpgiấy phép vận động cho các cơ sở đi khám bệnh, chữa trị bệnh của nhà nước nằm trong hìnhthức tổ chức triển khai quy định tại những điểm b, c với d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trướcngày 31 mon 12 năm 2014.

3. Kết thúc việc cấpgiấy phép vận động cho những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh ở trong nhà nước trực thuộc hìnhthức tổ chức quy định tại các điểm đ, e với g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trướcngày 31 mon 12 năm 2015.

Điều6. Lộ trình cấp giấy phép vận động đối với đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc thẩmquyền cấp cho phép hoạt động vui chơi của Bộ Quốc phòng

Cơ sở thăm khám bệnh, chữabệnh trực thuộc thẩm quyền cấp thủ tục phép buổi giao lưu của Bộ Quốc phòng vẫn hoạt độngvào thời điểm Luật đi khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực, gồm đủ những điều kiện quy địnhtại Điều 43 của cơ chế Khám bệnh, chữa bệnh được cấp thủ tục phéphoạt động theo suốt thời gian sau:

1. Hoàn thành việc cấpgiấy phép hoạt động cho những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh thuộc hình thức tổ chứcquy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng12 năm 2014.

2. Xong xuôi việc cấpgiấy phép vận động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc hiệ tượng tổ chứcquy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước ngày 31 tháng 12năm 2015.

3.Bộ trưởng cỗ Quốc chống quy định rõ ràng việc cấp thủ tục phép vận động đối vớicác hình thức tổ chức các đại lý khám bệnh, chữa dịch quy định trên khoản 1 Điều 4Nghị định này.

Chương 4.

LỘ TRÌNH CẤP CHỨNGCHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Điều7. Quãng thời gian cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề tại những cơ sở khámbệnh, trị bệnh của phòng nước thuộc thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề của cục Ytế cùng Sở Y tế tỉnh

Người đã hành nghềtại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phòng nước ở trong thẩm quyền cấp chứng chỉhành nghề của cục Y tế và Sở Y tế vào thời khắc Luật thăm khám bệnh, chữa trị bệnh có hiệulực, có đủ đk theo lao lý tại Điều 18 và Điều 19 của LuậtKhám bệnh, chữa căn bệnh được cấp chứng chỉ hành nghề theo trong suốt lộ trình sau:

1. Kết thúc việc cấpchứng chỉ hành nghề cho những người hành nghề tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh của Nhànước thuộc hình thức quy định trên điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này trướcngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Ngừng việc cấpchứng chỉ hành nghề cho tất cả những người hành nghề tại các cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh củaNhà nước thuộc hình thức quy định tại những điểm b, c với d khoản 1 Điều 3 Nghị địnhnày trước thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2014.

3. Ngừng việc cấpchứng chỉ hành nghề cho tất cả những người hành nghề tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước thuộc vẻ ngoài quy định tại những điểm đ, e với g khoản 1 Điều 3 Nghị địnhnày trước ngày 31 mon 12 năm 2015.

Điều8. Trong suốt lộ trình cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khámbệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền làm chủ của cỗ Quốc phòng

Người vẫn hành nghềtại những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề củaBộ Quốc phòng vào thời điểm Luật xét nghiệm bệnh, chữa bệnh có hiệu lực, gồm đủ điềukiện theo hình thức tại Điều 18 với Điều 19 của giải pháp Khám bệnh, chữabệnh được cấp chứng chỉ hành nghề theo suốt thời gian sau:

1. Hoàn thành việc cấpchứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở đi khám bệnh, chữa dịch thuộchình thức luật tại điểm a, b, c cùng d khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trướcngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Chấm dứt việc cấpchứng chỉ hành nghề cho tất cả những người hành nghề tại các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh thuộchình thức qui định tại điểm đ, e và g khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trướcngày 31 tháng 12 năm 2015.

3.Bộ trưởng bộ Quốc chống quy định rõ ràng việc cấp chứng từ hành nghề đối vớingười hành nghề làm việc tại các vẻ ngoài tổ chức đại lý khám bệnh, chữa bệnhquy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Chương 5.

QUY CHUẨN KỸ THUẬTQUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều9. Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh

1. Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là các quy định về đại lý vật chất, trangthiết bị y tế tương xứng với từng hiệ tượng tổ chức của các đại lý khám bệnh, trị bệnh.

2. Những cơ sở thăm khám bệnh,chữa dịch chỉ được cấp chứng từ phép chuyển động theo khí cụ tại Điều44 lý lẽ Khám bệnh, chữa dịch khi có đủ những điều khiếu nại sau:

a) Đáp ứng đủ các quyđịnh của quy chuẩn kỹ thuật non sông về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 1Điều này;

b) bao gồm đủ fan hànhnghề cân xứng với phạm vi chuyển động chuyên môn theo phía dẫn của bộ Y tế;

c) các điều kiện kháctheo cơ chế tại Điều 43 cách thức Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Bộ trưởng Bộ Y tếban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh theo quy địnhhiện hành. Trong thời gian chưa ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh, bộ trưởng Bộ Y tế quy định các điều kiện rõ ràng về cơ sởvật chất, trang máy y tế phù hợp với từng bề ngoài tổ chức của cửa hàng khámbệnh, chữa trị bệnh.

Điều10. Tiêu chuẩn và thỏa thuận tiêu chuẩn làm chủ chất lượng cửa hàng khám bệnh, chữabệnh

1. Tiêu chuẩn quản lýchất lượng so với cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch được tiến hành theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 50 dụng cụ Khám bệnh, trị bệnh.

Xem thêm: Ứng Dụng Đặt Lịch Khám Sức Khỏe Tổng Quát Bệnh Viện Hòa Hảo, Bảng Giá Viện Phí Bệnh Viện Hòa Hảo

2. Bộ trưởng Bộ Y tếthừa nhận một số trong những tiêu chuẩn chỉnh quốc tế, tiêu chuẩn chỉnh nước không tính về quản lý chất lượngcơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch để áp dụng tại Việt Nam.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tếquy định về tiêu chí, hồ sơ, giấy tờ thủ tục thừa nhận các tiêu chuẩn khác, không tính cáctiêu chuẩn chỉnh đã được bộ Y tế thỏa thuận tại khoản 2 Điều này về làm chủ chất lượngcơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh.

4. Khích lệ cáccơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch đã được cấp chứng từ phép vận động áp dụng tiêu chuẩnquản lý unique quy định trên khoản 1 Điều này để cải thiện chất lượng thăm khám bệnh,chữa bệnh.

Điều11. Tổ chức chứng nhận quality cơ sở khám bệnh, trị bệnh

1. Tổ chức chứng nhậnchất lượng các đại lý khám bệnh, chữa dịch bao gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp;

b) Doanh nghiệp;

c) trụ sở của tổ chức triển khai chứng nhậnnước ngoại trừ tại Việt Nam.

2. Việc thành lập tổ chức bệnh nhậnchất lượng đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh được triển khai như sau:

a) tổ chức triển khai chứng nhận quality cơsở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch là đơn vị chức năng sự nghiệp được ra đời theo cách thức tạiNghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy địnhtrình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chứcsự nghiệp công ty nước.

b) tổ chức triển khai chứng nhận quality cơsở khám bệnh, chữa căn bệnh là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo phương tiện Doanh nghiệp.

c) tổ chức triển khai chứng nhận chất lượng cơsở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh là bỏ ra nhánh nước ngoài tại vn được thành lậptheo chính sách Đầu tư.

Điều 12. Chứcnăng, trọng trách của tổ chức chứng nhận unique cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh

1. Tư vấn, phía dẫn cho những cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh vận dụng tiêu chuẩn làm chủ chất lượng để nâng cao chất lượngkhám bệnh, chữa bệnh.

2. Cung cấp giấy ghi nhận chất lượngcó thời hạn cho các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh sau khi đánh giá đạt các tiêu chuẩnquản lý chất lượng hoặc thông báo về câu hỏi không tiếp tục cấp giấy ghi nhận chấtlượng nếu cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh đó không bảo đảm an toàn duy trì các tiêu chuẩn chỉnh quảnlý chất lượng đã được hội chứng nhận.

3. Thống kê giám sát các cửa hàng đã được cấpgiấy chứng nhận để đảm bảo an toàn duy trì unique khám bệnh, chữa dịch theo đúngcác tiêu chuẩn cai quản chất lượng đã được hội chứng nhận.

Điều 13. Điềukiện buổi giao lưu của tổ chức chứng nhận quality cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh

1. Văn bạn dạng xác nhận câu hỏi thành lậptổ chức bệnh nhận unique cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một trong trong những văn bảnsau:

a) Quyết định ra đời của cơ quannhà nước gồm thẩm quyền đối với tổ chức hội chứng nhận quality cơ sở khám bệnh,chữa dịch là đơn vị chức năng sự nghiệp công ty nước;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanhđối với tổ chức triển khai chứng nhận chất lượng cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch là doanh nghiệp;

c) Giấy bệnh nhận đầu tư chi tiêu đối với tổchức bệnh nhận unique cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh quốc tế là trụ sở tạiViệt Nam.

2. Tổ chức cỗ máy được cơ cấu phù hợpvới chức năng, trọng trách của tổ chức triển khai chứng nhận quality cơ sở xét nghiệm bệnh, chữabệnh, bao gồm các phần tử sau:

a) bộ phận chuyên môn kỹ thuật;

b) thành phần thông tin;

c) phần tử quản lý đại lý dữ liệu;

d) phần tử khác.

3. Đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu với chứcnăng, nhiệm vụ và phù hợp với cơ cấu tổ chức tổ chức máy bộ của tổ chức triển khai chứng nhận chấtlượng cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh bao hàm các đk sau đây:

a) người có quyền lực cao hoặc phó giám đốc phụtrách trình độ phải có ít nhất 3 năm ghê nghiệm thao tác trong những cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh dịch hoặc cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp cai quản cơsở khám bệnh, chữa dịch và có chứng chỉ đào tạo và huấn luyện về cai quản chất lượng đi khám bệnh,chữa dịch do các cơ sở có công dụng đào sản xuất về làm chủ chất lượng các đại lý khám bệnh,chữa bệnh dịch cấp;

b) cơ cấu tổ chức tổ chức bộ phận chuyênmôn nghệ thuật của tổ chức triển khai chứng nhận unique cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch phảicó ít nhất 05 chuyên gia đánh giá bán cơ hữu là bác bỏ sỹ, dược sỹ đại học, cử nhân đạihọc điều dưỡng, kỹ sư hoặc chuyên môn viên trang thiết bị y tế, kỹ sư xây cất hoặckiến trúc sư có ít nhất 3 năm gớm nghiệm thao tác trong các cơ sở thăm khám bệnh,chữa dịch hoặc cơ quan cai quản nhà nước về y tế trực tiếp cai quản cơ sở xét nghiệm bệnh,chữa bệnh.

4. Đăng ký chuyển động chứng dấn hợpchuẩn tại phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo lý lẽ của pháp luật.

Điều 14.Nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức triệu chứng nhận quality cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh

1. Chỉ được phép chuyển động sau khiđã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trên Điều 13 Nghị định này.

2. Bảo đảm thực hiện đúng quy địnhtại khoản 1 cùng 2 Điều 51 biện pháp Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Triệu chứng nhận unique phải bảo đảmphù hợp với tiêu chuẩn quản lý chất lượng sẽ được cỗ Y tế thừa nhận.

4. Vấn đề đánh giá, chứng nhận chấtlượng được triển khai tự nguyện trên các đại lý hợp đồng thương mại & dịch vụ với cửa hàng khám bệnh,chữa bệnh.

5. Bảo mật các thông tin thu thậptrong vượt trình vận động chứng nhận chất lượng.

6. Báo cáo định kỳ hoặc bỗng dưng xuấttheo yêu ước của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền về y tế và chịu đựng sự kiểm tra,thanh tra của ban ngành nhà nước có thẩm quyền về y tế.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điềukhoản chuyển tiếp

1. Cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh dịch tưnhân đang được cấp cho giấy ghi nhận đủ điều kiện hành nghề y tứ nhân theo quy địnhcủa Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có mức giá trị áp dụng đến hoặc sau ngày 31tháng 12 năm 2010 thì được tiếp tục hoạt động khám bệnh, trị bệnh tính đến khiđược cấp chứng từ phép hoạt động theo giải pháp của quy định Khám bệnh, chữa bệnh dịch trướcngày 31 tháng 12 năm 2012.

2. Bạn hành nghề thăm khám bệnh, chữabệnh tư nhân đã làm được cấp chứng từ hành nghề để làm người đứng đầu tư mạnh sở khám bệnh,chữa bệnh dịch tư nhân theo công cụ của Pháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân tất cả giátrị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 mon 12 năm 2010 thì được thường xuyên hành nghềkhám bệnh, chữa trị bệnh cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề đi khám bệnh, chữa bệnhtheo cơ chế của điều khoản Khám bệnh, chữa trị bệnh trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Tín đồ đang hành nghề thăm khám bệnh,chữa dịch tư nhân theo luật của Pháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân thì đượctiếp tục hành nghề tính đến khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhtheo dụng cụ của vẻ ngoài Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 16. Hiệulực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 15 mon 11 năm 2011.

2. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày12 mon 9 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều củaPháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân hết hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 15 tháng11 năm 2011.

Điều 17. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế, bộ trưởng BộQuốc chống có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Nghị định này.

Xem thêm: List Ngôn Tình Nam Chính Bị Bệnh Tâm Lý, List Ngôn Tình Nam, Nữ Chính Bị Bệnh

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, phòng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tand nhân dân về tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chính sách Xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - UBTW trận mạc Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)