Lương y nguyễn thị hường chữa bệnh gút

  -  

Bố tôi năm nay 72 tuổi và bị Gout đã nhiều năm nay! Những cơn đau của bố tôi thường xảy ra đột ngột thường vào ban đêm hoặc sau bữa ăn nhiều chất đạm; cường độ đau dữ dội tại các khớp khớp ngón chân, mắt cá chân. Cơn gút cấp thường kéo dài 5-7 ngày, khớp sưng to, phù nề, nóng, đỏ, sau đó các dấu hiệu viêm giảm dần. Ngoài ra, bố tôi còn thấy xuất hiện một số triệu chứng đi kèm khác như: sốt cao, mệt mỏi... Cơn đau khiến bố tôi gặp khó khăn khi vận động, thậm chí không đi lại được và đỡ dần sau khoảng 1-2 tuần.Gia đình tôi cũng đã đưa bố đi khám và điều trị tại Viện Gout Hải Dương nhưng không đem lại nhiều hiệu quả! Hôm trước sau khi đưa bố đi kiểm tra tình trạng bệnh cũng như tổng thể sức khỏe thì bố tôi được kết luận bị nhiễm độc gan, men gan cao do dùng nhiều thuốc tây.

Sau khi bàn bạc và thảo luận thì gia đình tôi đã quyết định không để bố dùng thuốc tây chữa trị nữa mà chuyển sang đều trị bệnh cho bố bằng thuốc nam để tránh những diễn biến xấu đối với tình trạng sức khỏe của bố. Tôi cũng có tìm hiểu về việc chữa Gout bằng thuốc đông y thì thấy có một số diễn đàn cũng như bài báo nói về bài thuốc đông y gia truyền của Lương y Nguyễn Thị Hường ở Mỹ Đức - Hà Nội. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy tin tưởng lắm về những thông tin đọc được trên những tờ báo đó!

Tôi rất mong mọi người những người đã từng chữa trị tại đó hay biết được thông tin về vị này có thể tư vẫn góp ý giúp tôi được không? Tôi xin cảm ơn
Bạn đang xem: Lương y nguyễn thị hường chữa bệnh gút

B\u1ed1 t\u00f4i n\u0103m nay 72 tu\u1ed5i v\u00e0 b\u1ecb Gout \u0111\u00e3 nhi\u1ec1u n\u0103m nay! Nh\u1eefng c\u01a1n \u0111au c\u1ee7a b\u1ed1 t\u00f4i th\u01b0\u1eddng x\u1ea3y ra \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t th\u01b0\u1eddng v\u00e0o ban \u0111\u00eam ho\u1eb7c sau b\u1eefa \u0103n nhi\u1ec1u ch\u1ea5t \u0111\u1ea1m; c\u01b0\u1eddng \u0111\u1ed9 \u0111au d\u1eef d\u1ed9i t\u1ea1i c\u00e1c kh\u1edbp kh\u1edbp ng\u00f3n ch\u00e2n, m\u1eaft c\u00e1 ch\u00e2n. C\u01a1n g\u00fat c\u1ea5p th\u01b0\u1eddng k\u00e9o d\u00e0i 5-7 ng\u00e0y, kh\u1edbp s\u01b0ng to, ph\u00f9 n\u1ec1, n\u00f3ng, \u0111\u1ecf, sau \u0111\u00f3 c\u00e1c d\u1ea5u hi\u1ec7u vi\u00eam gi\u1ea3m d\u1ea7n. Ngo\u00e0i ra, b\u1ed1 t\u00f4i c\u00f2n th\u1ea5y xu\u1ea5t hi\u1ec7n m\u1ed9t s\u1ed1 tri\u1ec7u ch\u1ee9ng \u0111i k\u00e8m kh\u00e1c nh\u01b0: s\u1ed1t cao, m\u1ec7t m\u1ecfi... C\u01a1n \u0111au khi\u1ebfn b\u1ed1 t\u00f4i g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n khi v\u1eadn \u0111\u1ed9ng, th\u1eadm ch\u00ed kh\u00f4ng \u0111i l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c v\u00e0 \u0111\u1ee1 d\u1ea7n sau kho\u1ea3ng 1-2 tu\u1ea7n.Gia \u0111\u00ecnh t\u00f4i c\u0169ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0a b\u1ed1 \u0111i kh\u00e1m v\u00e0 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb t\u1ea1i Vi\u1ec7n Gout H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng nh\u01b0ng kh\u00f4ng \u0111em l\u1ea1i nhi\u1ec1u hi\u1ec7u qu\u1ea3! H\u00f4m tr\u01b0\u1edbc sau khi \u0111\u01b0a b\u1ed1 \u0111i ki\u1ec3m tra t\u00ecnh tr\u1ea1ng b\u1ec7nh c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ed5ng th\u1ec3 s\u1ee9c kh\u1ecfe th\u00ec b\u1ed1 t\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c k\u1ebft lu\u1eadn b\u1ecb nhi\u1ec5m \u0111\u1ed9c gan, men gan cao do d\u00f9ng nhi\u1ec1u thu\u1ed1c t\u00e2y.\r\nSau khi b\u00e0n b\u1ea1c v\u00e0 th\u1ea3o lu\u1eadn th\u00ec gia \u0111\u00ecnh t\u00f4i \u0111\u00e3 quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 b\u1ed1 d\u00f9ng thu\u1ed1c t\u00e2y ch\u1eefa tr\u1ecb n\u1eefa m\u00e0 chuy\u1ec3n sang \u0111\u1ec1u tr\u1ecb b\u1ec7nh cho b\u1ed1 b\u1eb1ng thu\u1ed1c nam \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh nh\u1eefng di\u1ec5n bi\u1ebfn x\u1ea5u \u0111\u1ed1i v\u1edbi t\u00ecnh tr\u1ea1ng s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a b\u1ed1. T\u00f4i c\u0169ng c\u00f3 t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 vi\u1ec7c ch\u1eefa Gout b\u1eb1ng thu\u1ed1c \u0111\u00f4ng y th\u00ec th\u1ea5y c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ed1 di\u1ec5n \u0111\u00e0n c\u0169ng nh\u01b0 b\u00e0i b\u00e1o n\u00f3i v\u1ec1 b\u00e0i thu\u1ed1c \u0111\u00f4ng y gia truy\u1ec1n c\u1ee7a L\u01b0\u01a1ng y Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u01b0\u1eddng \u1edf M\u1ef9 \u0110\u1ee9c - H\u00e0 N\u1ed9i. Nh\u01b0ng t\u00f4i v\u1eabn ch\u01b0a c\u1ea3m th\u1ea5y tin t\u01b0\u1edfng l\u1eafm v\u1ec1 nh\u1eefng th\u00f4ng tin \u0111\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ean nh\u1eefng t\u1edd b\u00e1o \u0111\u00f3!\r\nT\u00f4i r\u1ea5t mong m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e3 t\u1eebng ch\u1eefa tr\u1ecb t\u1ea1i \u0111\u00f3 hay bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin v\u1ec1 v\u1ecb n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 t\u01b0 v\u1eabn g\u00f3p \u00fd gi\u00fap t\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng? T\u00f4i xin c\u1ea3m \u01a1n\n","product_id":0,"type":0,"date":1433815861,"date_text":"7 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4211\/534182\/chua-gout-bang-thuoc-nam-cua-luong-y-nguyen-thi-huong-co-hieu-qua-khong.html","num_reply":12,"voted":false,"total_vote":2,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"HuuDungPhan","name":"Phan H\u1eefu D\u0169ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phanhuudung1981
*

Đỗ Xuân Trường


Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Nhiệt Miệng Ở Người Lớn Điều Trị Thế Nào?

Trả lời 7 năm trước
Mình chưa thử nhưng nghe nói bà lương y này cũng có uy tín phết đó bạn ạ
Xem thêm: Trái Đủng Đỉnh Trị Bệnh Gì, 3 Bài Thuốc Hay Từ Đủng Đỉnh

","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"7 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":534182,"user":{"id":1,"login_name":"xuantruongyen","name":"\u0110\u1ed7 Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuantruongyen