QUYẾT ĐỊNH SÔ 7708/QĐ

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay gắng Văn bản song ngữ

đưa ra quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của Bệnh viện huyện bên Bè, tp.hcm


*

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 06 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ phương pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm lao lý năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều với biện phápthi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ đưa ra quyết định số1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 mon 9 năm 1997 của bộ trưởng cỗ Y tế về ban hành Quychế dịch viện;

Căn cứ ra quyết định số61/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tp Hồ ChíMinh về ra đời Bệnh viện huyện công ty Bè trực ở trong Ủy ban quần chúng. # huyện NhàBè;

Căn cứ quyết định số01/2008/QĐ-BYT ngày 21 mon 01 năm 2008 của cục Y tế về việc phát hành Quy chế cấpcứu, hồi sức tích cực và phòng độc;

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BYTngày 14 tháng 10 năm 2009 của bộ Y tế về phía dẫn tổ chức thực hiện công táckiểm soát lây truyền khuẩn trong những cơ sở khám bệnh, trị bệnh;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BYTngày 26 mon 01 năm 2011 của bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, huyết chếtrong bệnh dịch viện;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BYTngày 10 tháng 01 năm 2014 của bộ Y tế lý lẽ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai vàhoạt hễ của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước;

Xét ý kiến đề nghị của Giám đốc bệnh dịch việnhuyện công ty Bè trên Tờ trình số 24/TTr-BV ngày 26 mon 8 năm năm 2016 và văn bạn dạng số477/PNV ngày 03 tháng 10 năm năm nhâm thìn của Trưởng phòng Nội vụ huyện công ty Bè,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định sô 7708/qđ

Nay ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Bệnh viện huyện nhà Bè.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban hành và sửa chữa thay thế Quyết định số262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban dân chúng huyện bên Bè banhành Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của bệnh viện huyện nhà Bè; sửa chữa thay thế Quyết địnhsố 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 mon 9 năm 2015 của Ủy ban quần chúng huyện bên Bè vềviệc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của bệnh viện huyện đơn vị Bèvà thay thế Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30 mon 3 năm năm 2016 của Ủy bannhân dân huyện bên Bè về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động củabệnh viện huyện bên Bè.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Hội đồngnhân dân cùng Ủy ban nhân dân huyện công ty Bè, Trưởng phòng Nội vụ huyện nhà Bè,Giám đốc cơ sở y tế huyện nhà Bè với Thủ trưởng các cơ quan liêu có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

vị trí nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, phường NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lưu

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂNDÂN HUYỆN NHÀ BÈ(Ban hành kèm theo ra quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 củaỦy ban quần chúng huyện đơn vị Bè)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. khám đa khoa huyện NhàBè là đơn vị chức năng sự nghiệp y tế trực ở trong Ủy ban quần chúng huyện bên Bè, chịu đựng sự quảnlý, lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban quần chúng. # huyện và khuyên bảo về trình độ chuyên môn kỹthuật của Sở Y tế.

Điều 2. bệnh viện huyện NhàBè là đơn vị chức năng có tư giải pháp pháp nhân, bao gồm trụ sở và nhỏ dấu riêng, được cấp cho kinhphí hoạt động và mở thông tin tài khoản tại Kho bạc tình Nhà nước theo dụng cụ của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chứcnăng

Bệnh viện huyện đơn vị Bè gồm chức năngtriển khai triển khai các nhiệm vụ trình độ về nghệ thuật y tế như: cấp cứu,khám bệnh, trị bệnh; chống bệnh cho những người dân trên địa bàn; đào tạo và giảng dạy cán cỗ y tế;nghiên cứu khoa học và chỉ huy tuyến (về trình độ chuyên môn kỹ thuật) so với các TrạmY tế xã - thị trấn.

Điều 4. Nhiệm vụ- Quyền hạn:

Bệnh viện huyện công ty Bè có trách nhiệm vàquyền hạn hầu hết sau:

1. Xây dựng kế hoạch, lịch trình vàcác phương án thực hiện nay công tác quan tâm sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyệnvà tổ chức triển khai triển khai triển khai theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dânhuyện sau thời điểm được Ủy ban nhân dân tp phê duyệt.

2. Cung cấp cứu - Khám dịch - chữa trị bệnh:

a) chào đón tất cả những trường hợpngười bệnh dịch từ kế bên vào hoặc từ những cơ sở y tế chuyển mang lại để cấp cho cứu, thăm khám bệnh,chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) tổ chức khám sức mạnh và triệu chứng nhậnsức khỏe theo quy định ở trong nhà nước;

c) tất cả trách nhiệm giải quyết và xử lý toàn bộbệnh thông thường và một số trong những bệnh thuốc siêng khoa về khoa nội và những trường hợpcấp cứu về nước ngoài khoa;

d) tổ chức triển khai giám định sức khỏe khi cóyêu cầu;

đ) tổ chức triển khai chuyển người bệnh lên tuyếntrên lúc vượt quá năng lực chuyên môn của đơn vị cũng giống như theo khí cụ của SởY tế.

3. Đào chế tác cán bộ y tế:

a) khám đa khoa là cơ sở thực hành chocác trường, lớp trung học y tế;

b) tổ chức đào tạo tiếp tục cho cácthành viên trong cơ sở y tế và bệnh viện tuyến bên dưới để cải thiện trình độ chuyênmôn và khả năng quản lý âu yếm sức khỏe khoắn ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học tập về y học:

a) tổ chức tổng kết, nhận xét các đềtài và lịch trình về quan tâm sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia những công trình nghiên cứuvề y tế cộng đồng và dịch tễ học tập trong công tác quan tâm sức khỏe mạnh ban đầu;

c) nghiên cứu và phân tích áp dụng y học tập cổ truyềnvà phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về trình độ chuyên môn kỹthuật:

a) đồ mưu hoạch, đo lường thực hiệnquy chế trình độ và chỉ huy trạm y tế xã, thị trấn thực hiện các phác đồ gia dụng chẩnđoán với điều trị;

b) kết hợp triển khai khám chữa trị bệnhBảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, thị trấn.

6. Phòng bệnh:

a) Phối phù hợp với các bệnh viện dựphòng hay xuyên tiến hành nhiệm vụ chống bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏecho cộng đồng.

7. Hợp tác và ký kết quốc tế:

Tham gia những chương trình hợp tác vớicác tổ chức và cá thể ngoài nước theo quy định của phòng nước.

8. Quản lý kinh tế y tế:

a) có kế hoạch sử dụng hiệu quả caongân sách đơn vị nước cấp cho và các nguồn kinh phí;

b) tạo thêm nguồn kinh phí đầu tư từ những dịchvụ y tế: viện phí, bảo đảm y tế, chi tiêu của quốc tế và những tổ chức khiếp tế;

c) thực hiện nghiêm chỉnh các quy địnhcủa đơn vị nước về thu, chi giá thành của bệnh viện; từng bước triển khai hạch toánchi phí tổn khám bệnh, chữa bệnh.

d) Từng bước chi tiêu bằng mối cung cấp vốnhuy hễ của làng mạc hội.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác vì chưng Sở Y tế cùng Ủy ban dân chúng huyện công ty Bè giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC,BIÊN CHẾ VÀ gớm PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổchức bộ máy:

1. Bệnh viện huyện nhà Bè vày Giám đốcphụ trách, giúp việc cho Giám đốc có từ hai đến cha Phó Giám đốc.

Giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện huyệndo chủ tịch Ủy ban quần chúng Huyện đưa ra quyết định bổ nhiệm.

Giám đốc bệnh viện huyện đơn vị Bè quyếtđịnh bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc căn bệnh viện.

2. Giám đốc là tín đồ đứng đầu dịch viện,chịu nhiệm vụ trước chủ tịch Ủy ban quần chúng. # Huyện với trước quy định vềtoàn bộ buổi giao lưu của Bệnh viện.

3. Phó tổng giám đốc Bệnh viện là ngườigiúp bài toán cho Giám đốc, được giám đốc phân công phụ trách một số quá trình cụthể, phụ trách trước Giám đốc, quản trị Ủy ban nhân dân huyện và trướcpháp hình thức về đều phần câu hỏi được cắt cử phụ trách cùng được ủy quyền thực hiệnmột số quá trình cụ thể khi chủ tịch đi vắng.

4. Những phòng chức năng:

a) Phòng tổ chức triển khai - Hành chính quản trị;

b) Phòng kế hoạch tổng hợp (Phòng Kếhoạch tổng hợp, Tổ tin học, Tổ quản lý chất lượng dịch viện, Tổ truyền thônggiáo dục sức mạnh và Tổ vật tứ - sản phẩm công nghệ y tế).

Xem thêm: Các Nguyên Nhân Khiến Mắt Bị Sưng Mắt Là Bệnh Gì ? Có Cần Điều Trị?

c) phòng Tài bao gồm - Kế toán;

d) phòng Điều dưỡng( phòng Điều dưỡngvà Tổ công tác làm việc xã hội)

5. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh dịch (Khoa khám bệnh, Phòngkhám bác sĩ gia đình và Tổ quan tâm khách hàng);

b) Khoa cấp cho cứu - Hồi sức tích cực -Chống độc;

c) khoa nội tổng hợp

d) khoa ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Y, dược cổ truyền;

h) Khoa Chẩn đoán hình ảnh

i) Khoa Xét nghiệm

k) Khoa Dược;

l) Khoa kiểm soát và điều hành nhiễm khuẩn;

m) Khoa bồi bổ - ngày tiết chế

n) Liên chuyên khoa Tai-Mũi-Họng,Răng-Hàm-Mặt, Mắt.

Điều 6. Biên chế:

Biên chế của khám đa khoa huyện bên Bèdo Ủy ban quần chúng. # huyện nhà Bè giao hàng năm theo phân cấp.

Điều 7. Tởm phíhoạt động:

Kinh phí chuyển động và trang thiết bịy tế tiến hành theo quy định trong phòng nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆCVÀ quan lại HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độlàm việc:

1. Thực hiện cơ chế làm câu hỏi theo quyđịnh chung trong phòng nước và ngành y tế.

2. Cơ sở y tế huyện các tháng tổ chứchọp một lần nhằm kiểm điểm tình hình tiến hành công tác trong thời điểm tháng qua và đề racông tác mang lại tháng tiếp theo, đồng thời thông dụng các chủ trương chính sách, chếđộ mới ở trong nhà nước và trách nhiệm mới tạo ra ở địa phương; tổ chức họp thốt nhiên xuấtđể triển khai các công việc cần thiết và cần kíp theo yêu mong của Ủy ban nhândân huyện hoặc của chỉ đạo Sở Y tế.

3. Tiến hành chế độ report hàngtháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

4. Cán bộ, viên chức của cơ sở y tế đượcphân công trách nhiệm cụ thể, buộc phải mặc xiêm y và đeo thẻ công chức theo quy định.

5. Viên chức phải gồm thái độ, phongcách thao tác lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng với lắng nghe ý kiến của cánbộ phụ trách với lãnh đạo dịch viện, của đồng nghiệp, cũng như của người mắc bệnh vàthân nhân fan bệnh.

Điều 9. Quan liêu hệphối đúng theo công tác:

1. Đối cùng với Ủy ban nhân dân Huyện:

a) khám đa khoa huyện đơn vị Bè chịu sự quảnlý, lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban dân chúng Huyện. Người đứng đầu trực chào đón chỉ thịcủa quản trị hoặc Phó quản trị Ủy ban dân chúng huyện cùng phải liên tiếp báocáo cùng với Ủy ban quần chúng. # huyện về việc triển khai các mặt công tác làm việc đã được phâncông.

b) Trường hòa hợp Hội đồng nhân dân Huyệncó yêu thương cầu, trường hợp được sự ủy nhiệm của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện, thì Giám đốcbáo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồngnhân dân.

2. Đối với Sở Y tế:

Bệnh viện huyện chịu sự giải đáp vềchuyên môn nghệ thuật của chủ tịch Sở Y tế, đồng thời thực hiện và report côngtác chuyên môn theo yêu cầu của Sở Y tế.

3. Đối với những cơ quan không giống thuộc Ủyban nhân dân Huyện:

a) tiến hành mối quan lại hệ phối hợp vàhợp tác đồng đẳng trên cơ sở tính năng nhiệm vụ theo quy định.

b) lúc phối hợp giải quyết và xử lý công việcthuộc nghành nghề dịch vụ mình phụ trách, nếu không nhất trí với ý kiến của những cơ quankhác, thì Giám đốc bệnh dịch viện dữ thế chủ động tập hợp các ý kiến với trình Ủy ban nhândân huyện quyết định.

4. Đối với chiến trận Tổ quốc, các đoànthể và tổ chức xã hội trực thuộc huyện:

a) phối kết hợp các ngành, đoàn thể cóliên quan tiền trong việc tiến hành kế hoạch của Ủy ban quần chúng. # Huyện nhằm đẩy mạnhxã hội hóa công tác âu yếm sức khỏe khoắn nhân dân với tuyên truyền giáo dục và đào tạo nângcao thừa nhận thức về công tác lau chùi và vệ sinh phòng bệnh.

b) Khi các tổ chức trên gồm yêu cầu,kiến nghị những sự việc thuộc về công dụng nhiệm vụ của căn bệnh viện, người có quyền lực cao cótrách nhiệm trình bày, giải quyết và xử lý hoặc trình Ủy ban quần chúng. # huyện giải quyếtcác yêu ước đó theo quy định.

5. Đối với chống Y tế huyện đơn vị Bè.

Bệnh viện huyện đơn vị Bè phối hợp vớiPhòng Y tế thị trấn trong vận động thanh kiểm tra hành nghề y dược bốn nhân trên địabàn.

6. Đối với Trung trọng tâm Y tế dự phònghuyện đơn vị Bè.

Bệnh viện huyện bên Bè kết hợp vớiTrung vai trung phong Y tế dự phòng Huyện trong việc cung cấp chuyên môn kỹ thuật đối với TrạmY tế xã, thị xã và trong triển khai kế hoạch cải cách và phát triển y tế trên địa phương.

7. Đối cùng với Trạm Y tế những xã - thị trấn.

Bệnh viện huyện đơn vị Bè chỉ đạo tuyến(chuyên môn kỹ thuật) đối với Trạm Y tế xã, thị trấn trong hoạt động khám chữabệnh thông thường, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên xã, thị trấn.

8. Đối cùng với Ủy ban nhân dân các xã -thị trấn.

Bệnh viện huyện đơn vị Bè phối phù hợp với Ủyban nhân dân những xã - thị trấn trong bài toán giám sát chuyển động y tế, thống trị nhữngvấn đề tác động đến sức khỏe người dân trên địa bàn xã - thị trấn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 10.

1. Căn cứ Quychế này, Giám đốc bệnh viện huyện công ty Bè có nhiệm vụ triển khai tổ chức triển khai thựchiện và xây cất Quy chế thao tác làm việc trong nội bộ solo vị, trong đó có sự phân côngnhiệm vụ ví dụ cho từng cán bộ, viên chức trong căn bệnh viện.

2. Trong quá trình thực hiện, ví như cầnsửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung quy định này, Giám đốc cơ sở y tế đề nghị, tất cả sự thamkhảo với Trưởng chống Nội vụ trước lúc trình quản trị Ủy ban nhân dân huyện NhàBè lưu ý quyết định.

Xem thêm: Bật Mí Các Bài Thuốc Chữa Lao Phổi Bằng Đông Y, Bài Thuốc Hỗ Trợ Trị Bệnh Lao Phổi

3. Ủy ban dân chúng huyện bên Bè giaoTrưởng phòng Nội vụ huyện đơn vị Bè có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiệnquy chế này.