Thông Tư 54 Báo Cáo Bệnh Truyền Nhiễm

  -  
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cầm cố Văn phiên bản song ngữ

Thông tư 54/2015/TT-BYT phía dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh lây lan truyền lây nhiễm do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành


*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 54/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 mon 12 năm 2015

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ KHAI BÁO BỆNH, DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ luật phòng, chống bệnh truyềnnhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Y tế;

Xét đề xuất của viên trưởng cục Y tế dựphòng;

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thông tứ hướngdẫn chính sách thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh lây lan truyền nhiễm.

Bạn đang xem: Thông tư 54 báo cáo bệnh truyền nhiễm

Chương I

THÔNGTIN BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Điều 1. Những trường hợpphải tin tức báo cáo

1. Lúc phát hiệnngười mắc bệnh truyền nhiễm điều khoản tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tưnày.

2. Lúc phát hiệnổ dịch bệnhtruyền nhiễm, khi ổ dịch bệnhtruyền lây truyền đang hoạt động và lúc ổ dịch bệnh truyền nhiễm ngừng hoạt động.

3. Khi triểnkhai các vận động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

4. Khi gồm yêu cầubáo cáo để giao hàng công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng kháng dịch bệnhtruyền lây truyền của cung cấp trên.

Điều 2. Nguyên tắcbáo cáo

1. Nội dungthông tin báo cáo, khai báo bệnh, bệnh dịch lây lan truyền nhiễm cần bảo đảmtính trung thực, đầy đủ và kịp thời. Đơn vị report chịu trách nhiệm về nộidung báo cáo.

2. Vấn đề thôngtin, báo cáo phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và theo đúng những biểu mẫuban hành tất nhiên Thông tứ này.

3. Trường phù hợp đãthực hiện báo cáo trực đường thì không phải report bằng văn bản,nhưng nên lưu không thiếu thốn hồ sơ tại 1-1 vịtheo lao lý tại Khoản 1 Điều 3 của Thông bốn này.

Điều 3. Hình thứcthông tin báo cáo

1. Báo cáo trựctuyến: báo cáo trực tiếp vào hệ thống báo cáo thông qua đường truyền internet, đôi khi lưu hồ sơ bệnh án đối với báo cáotrường hợp bệnh dịch hoặc report bằng văn bản đối với các loại report khác trên đơnvị báo cáo.

2. Report bằngvăn bản: Trường phù hợp không triển khai được báo cáo trực tuyến, những đơn vịthực hiện report bằng văn phiên bản gửi theo con đường công văn, fax, thư năng lượng điện tử.

3. Hình thứckhác: vào trường phù hợp khẩn cấp có thể gọi điện thoại thông minh hoặc report trực tiếp vàtrong thời hạn 24 giờ đề xuất thực hiện báo cáo trực tuyến hoặc báo cáo bằng văn bản.

Điều 4. Nội dungthông tin báo cáo

1. Số liệu thốngkê mắc dịch truyền lây truyền được xác minh theo ngày phát khởi của bệnh nhân.

2. Report trườnghợp bệnh: Danh mục các bệnh truyền truyền nhiễm phải report trường hợp dịch theo quyđịnh tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ này (bao gồm những trườnghợp bao gồm chẩn đoán lâmsàng, các trường hợp tất cả xác định của nhà xét nghiệm, những trường đúng theo điều trịnội trú, ngoại trú và các trường hợp được phát lúc này cộng đồng). Nội dungbáo cáo trường vừa lòng bệnh thực hiện theo phương tiện tại Biểu mẫu mã 1 Phụ lục2 ban hành kèm theo Thông tứ này.

3. Báo cáo tuần:Nội dung báo cáo tuần thực hiện theo hình thức tại Biểu mẫu mã 2 Phụ lục 2 ban hànhkèm theo Thông tứ này. Số liệu báocáo tuần được tính trong 07 ngày, trường đoản cú 00h00 ngày lắp thêm Hai mang lại 24h00 ngày chủ nhật của tuầnbáo cáo.

4. Báo cáotháng: Nội dung báo cáo tháng tiến hành theo biện pháp tại Biểu mẫu mã 3 và Biểu mẫu4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Danh mục bệnh phải báo cáo thángtheo phương tiện tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báocáo tháng được tính từ 00h00 ngày đầutiên mang đến 24h00 ngày sau cuối của mon báo cáo.

5. Báo cáo năm:Nội dung báo cáo năm tiến hành theo cách thức tại Biểu mẫu mã 5 với Biểu chủng loại 6 Phụ lục2 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báo cáo năm được xem từ 00h00 ngày đầutiên mang đến 24h00 ngày sau cùng của năm báo cáo.

6. Report ổ dịch(bao gồm report phát hiện tại ổ bệnh dịch lây lan truyền nhiễm, report ổ dịch bệnhtruyền lây truyền đang chuyển động và báo cáo kết thúc ổ dịch): văn bản báocáo ổ dịch thực hiện theo điều khoản tại Biểu chủng loại 7, Biểu mẫu 8, Biểu chủng loại 9 Phụ lục2 phát hành kèm theo Thông tứ này. Số liệu báo cáo mỗi ngày được tính từ 00h00 đến 24h00 củangày báo cáo.

7. Báo cáo độtxuất: câu chữ và số liệu báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu ước của cơ quan cấptrên mang đến từng các bước cụ thể.

Điều 5. Quy trìnhthông tin báo cáo

Quy trình thông tin báo cáo được thựchiện theo sơ vật tổ chức hệ thống thông tin report bệnh truyền nhiễm giải pháp tạiPhụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Đơn vị y tếcơ quan, phòng khám tư nhân, các cơ sở chẩn đoán, bác sĩ mái ấm gia đình và nhân viêny tế thôn bạn dạng khi phát hiện nay người nghi hoặc mắc bệnh truyền lây lan trong danh mụcbệnh được phép tắc tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tưnày, gồm trách nhiệm thông báo ngay mang đến Trạm Y tế xã, phường,thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) trên địa phận sở trên để thực hiện việcđiều tra, xác minh, thông tin report và khai báo bệnh, bệnh dịch lây lan truyền nhiễmtheo quy định.

2. Trạm Y tế xãcó trách nhiệm tiếp nhận, điều tra, xác minh tin tức và báo cáo số liệu bệnhtruyền lây truyền được ghi nhấn trên địa bàn cho Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã,thành phố trực ở trong tỉnh (sau đây call tắt là Trung trọng điểm Y tế huyện) theo thờigian như sau:

a) báo cáo trườnghợp bệnh: trả thành report trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ lúc có chẩn đoán theodanh mục dịch truyền lây truyền được phép tắc tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) report tuần:Hoàn thành report trước 14h00 thứ cha tuần kế tiếp;

c) báo cáo tháng:Hoàn thành báo cáo trước ngày thứ 5 của tháng kế tiếp;

d) Cập nhậtthông tin của báo cáo trường hợp bệnh dịch và báo cáo tháng: Khi nhận thấy danh sáchcác trường hòa hợp bệnh lưu trú trên địa bàn được khám, chữa dịch ở nơikhác vị Trung trọng điểm Y tế huyện cung cấp, Trạm Y tế xã có nhiệm vụ điềutra, xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện tại những lệch lạc thông tin hoặc không xác minhđược địa chỉ người bệnh, Trạm Y tế xã bao gồm trách nhiệm báo cáo cho Trung trung ương Y tếhuyện trong khoảng 24 giờ để thực hiện việc cập nhật thông tin.

3. Bệnh viện đakhoa huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là bệnh việnhuyện) có trách nhiệm báo cáo, update thông tin dịch truyền truyền nhiễm tại đối chọi vịmình mang đến Trung trung ương Y tế huyện theo thời hạn như sau:

a) báo cáo trườnghợp bệnh: hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ đồng hồ hoặc 48 giờ kể từ lúc có chẩn đoán theodanh mục bệnh dịch truyền lây lan được cách thức tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) Báo cáotháng: trả thành report trước ngày 05 của mon kế tiếp. Danh mục những bệnhtruyền lây lan phải báo cáo tháng theo khí cụ tại Mục 3 Phụ lục 1 phát hành kèmtheo Thông bốn này;

c) Cập nhậtthông tin của report trường hợp dịch và báo cáo tháng: trong vòng 24 giờ kể từkhi gồm những biến hóa chẩn đoán, có chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm, lúc bệnhnhân ra viện, chuyển viện tuyệt tửvong hoặc có biến hóa thông tincá nhân.

4. Cơ sở y tế đakhoa, siêng khoa tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau trên đây gọitắt là dịch việntuyến tỉnh), bệnhviện bốn nhân có trách nhiệm báo cáo, update thông tin bệnh truyền truyền nhiễm tạiđơn vị mình mang đến Trung trung ương Y tế dự trữ tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Trungtâm Y tế dự trữ tỉnh)và báo cáo, update thông tin về dịch sốt rét, bệnh do cam kết sinh trùng, côntrùng đến Trung trung ương Phòng chống sốt giá buốt tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đâygọi tắt là Trung trung khu Phòng chống sốt rét mướt tỉnh) theo thời gian như sau:

a) report trường hợp bệnh:Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ đồng hồ hoặc 48 giờ kể từ khi có chẩn đoán theodanh mục căn bệnh truyền nhiễm được lý lẽ tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hànhkèm theo Thông tứ này;

b) Báo cáotháng: trả thành báo cáo trước ngày thứ 5 của mon kế tiếp. Danh mục các bệnhtruyền lây lan phải báo cáo tháng theo công cụ tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèmtheo Thông tư này;

c) Cập nhậtthông tin của report trường hợp dịch và report tháng: trong khoảng 24 giờ kể từ thời điểm có nhữngthay thay đổi chẩn đoán, tất cả chẩn đoán xác địnhphòng xét nghiệm, khi người bị bệnh ra viện, đưa viện tốt tử vong hoặc gồm thay đổithông tin cá nhân.

5. Khám đa khoa tuyếntrung ương, khám đa khoa và Trung chổ chính giữa Y tế thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm thựchiện báo cáo, cập nhật thông tin dịch truyền truyền nhiễm tại đơn vị chức năng mình cho những ViệnVệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét mướt - ký kết sinh trùng - côn trùng nhỏ vàTrung trọng điểm Y tế dự trữ tỉnh, Trung vai trung phong Phòng kháng sốt rét mướt tỉnh theo thời giannhư sau:

a) báo cáo trườnghợp bệnh: trả thành báo cáo trong vòng 24 tiếng hoặc 48 giờ kể từ khi trườnghợp bệnh tất cả chẩn đoán theodanh mục dịch truyền truyền nhiễm đượcquy định rõ ràng tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáotháng: hoàn thành báo cáo trước ngày 05 của tháng kế tiếp. Danh mục những bệnhtruyền lây truyền phải báo cáo tháng theo nguyên tắc tại Mục 3 Phụ lục 1 phát hành kèmtheo Thông tư này;

c) Cập nhậtthông tin của báo cáo trường hợp bệnh dịch và report tháng: trong tầm 24 giờ đề cập từkhi tất cả những đổi khác chẩn đoán, bao gồm chẩn đoán khẳng định phòng xét nghiệm, lúc bệnhnhân ra viện, gửi viện tuyệt tử vong hoặc có chuyển đổi thông tin cá nhân.

6. Trung vai trung phong Y tếhuyện có trọng trách tổng phù hợp số liệu bệnh dịch truyền truyền nhiễm từ Trạm Y tế xã, Bệnhviện thị trấn và tiến hành báo cáo, cập nhật thông tin đến Trung trung tâm Y tế dự phòngtỉnh, Trung trọng tâm Phòng phòng sốt rét tỉnhtheo thời gian như sau:

a) báo cáo trườnghợp bệnh: trả thành report trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo củaTrạm Y tế buôn bản và khám đa khoa huyện;

b) report tuần: trả thànhbáo cáo các vận động phòng chốngdịch tuần của Trạm Y tế xã và Trungtâm Y tế thị trấn trước 14h00 ngày thứ tứ của tuần kế tiếp;

c) Báo cáotháng: hoàn thành report trước ngày 10 của tháng kế tiếp từ list người bệnhnhận được từ Trạm Y tế xã, bệnh viện huyện, Trung trung ương Y tế dự trữ tỉnh;

d) báo cáo năm:Hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp;

đ) cập nhật thông tin của báo cáo trườnghợp bệnh và report tháng: trong tầm 24 giờ kể từ khi nhận được đánh giá củaTrạm Y tế xã về việc rơi lệch thông tin cá thể của trường hợp bệnh dịch thì Trungtâm Y tế huyện gồm trách nhiệm cập nhật thông tin vào khối hệ thống báo cáo. Trongtrường hợp không xác minh được showroom người bệnh, Trung chổ chính giữa Y tế huyện có trọng trách phốihợp với khám đa khoa huyện để xác minh lại tin tức nếu ngôi trường hợp kia do căn bệnh việnhuyện báo cáo hoặc báo cáo cho Trung trọng tâm Y tế dự phòng tỉnh nếu các trường hợpđó do các cơ sở thăm khám chữa căn bệnh tuyếntỉnh hoặc tuyến tw báo cáo;

e) report ổ dịch:Thực hiện report ổ dịch ngay sau khi phát hiện, bảo đảm an toàn không muộnhơn 24 giờ kể từ khi pháthiện ổ dịch. Sau đóthực hiện báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch hàng ngày (trước 10h00) cho đến khiổ dịch chấm dứthoạt hễ và thực hiện report kết thúc ổ dịch trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm ổ dịch chấm dứthoạt động.

g) đánh giá thông tin: Trước 10h00 sản phẩm ngày,Trung trung tâm Y tế huyện có trọng trách gửi đến Trạm Y tế xã danh sách các trường hợpbệnh trên địa phận xã được báo cáo trong hệ thống báo cáo trực tuyến của cục Y tếđể thực hiệncông tác điều tra, xác minh với phòng, chống dịch.

7. Trung tâm Y tếdự phòng tỉnh, Trung trung ương Phòng chống sốt lạnh lẽo tỉnh có trách nhiệm thựchiện báo cáo, update thông tin cho những Viện dọn dẹp và sắp xếp dịch tễ, Viện Pasteur, ViệnSốt giá buốt - ký sinh trùng - côn trùng nhỏ theo quá trình và thời gian như sau:

a) report tuần:Hoàn thành báo cáo hoạt hễ phòng phòng dịch tuần của đơn vị mình trước 14h00của thứ bốn tuần kế tiếp;

b) Báo cáotháng: Khi dấn được danh sách người mắc bệnh truyền lây lan phải report tháng từcác Viện lau chùi dịch tễ, ViệnPasteur, các Bệnh viện con đường trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, Trung trọng tâm Y tế dựphòng thức giấc có trách nhiệm tổng hợp cùng gửi đến Trung vai trung phong Y tế huyện trước ngày08 của tháng sau đó để thực hiệncông tác báo cáo tháng;

c) báo cáo năm:Trung vai trung phong Y tế dự trữ tỉnh, Trung trọng tâm Phòng chống sốt rét tỉnh gồm trách nhiệmtổng đúng theo và report năm bởi văn phiên bản cho Viện dọn dẹp dịch tễ, Viện Pasteur hoặcViện Sốt giá buốt - cam kết sinh trùng - côn trùng nhỏ phụ trách quanh vùng (đối với dịch sốtrét, căn bệnh do ký kết sinh trùng, côn trùng) trước thời gian ngày 15 mon 01 của năm kế tiếp;

d) Cập nhậtthông tin của báo cáo trường hợp bệnh dịch và report tháng: Khi nhận thấy kết quảxét nghiệm của những mẫu bệnh phẩm từ những Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, ViệnSốt lạnh lẽo - cam kết sinh trùng - Côn trùng, trong tầm 24 giờ, Trung trung khu Y tếdự chống tỉnh, Trung tâmPhòng kháng sốt lạnh tỉnh có trọng trách là đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng liênquan để triển khai việccập nhật thông tin theo quy định. Vào trường hòa hợp không xác minh được địa chỉ cửa hàng củacác trường đúng theo bệnh, trong tầm 24 giờ, Trung chổ chính giữa Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâmPhòng phòng sốt lạnh tỉnhcó trách nhiệm là mối manh phối phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan để xác minh lạithông tin và triển khai việc update thông tin theo quy định.

8. Trung tâm Kiểmdịch y tế quốc tế, Trung trung ương Y tế dự trữ tỉnh thực hiện hoạt động kiểm dịch y tếcó trọng trách thực hiện báo cáo trường đúng theo nghi ngờ, mắc bệnh dịch truyền nhiễmphát hiện tại tại khu vực cửa khẩu chocác Viện lau chùi và vệ sinh dịch tễ, ViệnPasteur, Viện Sốt rét mướt - ký kết sinh trùng - Côn trùng, Trung chổ chính giữa Y tế dự trữ tỉnh,Trung trung khu Phòng kháng sốt rét tỉnh.

9. Các Viện Vệsinh dịch tễ, ViệnPasteur, Viện Sốt rét mướt - ký kết sinh trùng - côn trùng nhỏ có trách nhiệm thực hiện báocáo cho bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy trình và thời gian như sau:

a) báo cáo tuần:Hoàn thành trước 14h00 của thứ bốn của tuần kế tiếp;

b) Báo cáotháng: Khi nhận được danh sách người mắc căn bệnh truyền truyền nhiễm cần báo cáo tháng từcác cơ sở y tế tuyến trung ương, khám đa khoa và Trung trung tâm Y tế ở trong cácBộ, ngành, các Viện dọn dẹp dịch tễ, Viện Pasteur có nhiệm vụ tổng hợp và gửidanh sách đến Trung trung ương Y tế dự phòng tỉnh trước thời điểm ngày 07 của tháng kế tiếp;

c) báo cáo năm:Các Viện dọn dẹp dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt lạnh - ký kết sinh trùng - Côntrùng có trọng trách cùng với Trung trung khu Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâmPhòng chống sốt giá buốt tỉnhvà các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống tốt nhất số liệu nhằm thực hiệnbáo cáo năm bởi văn bảncho bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, CụcQuản lý khám chữa bệnh) trướcngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp;

d) Cập nhậtthông tin báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: các Viện dọn dẹp và sắp xếp dịch tễ,Viện Pasteur, Viện Sốt lạnh lẽo - cam kết sinh trùng - côn trùng nhỏ có trọng trách phối hợpvới các đơn vị tương quan để xác minh lại thông tin các trường hợp căn bệnh được điều trịtại cơ sở y tế tuyến trung ương, cơ sở y tế và Trung chổ chính giữa Y tế thuộc các Bộ,ngành khi địa phương ko xác minh được địa chỉ của những trường hợp bệnh này vàchỉ đạo Trung trọng tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung trọng điểm Phòng kháng sốt rét mướt tỉnh thực hiệnviệc update thông tin theo quy định.

10. Phòng Y tếcác huyện, quận, thị xã, tp trực ở trong tỉnh cùng Sở Y tế những tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương (sau đây hotline tắt là Sở Y tế) có trọng trách tổnghợp số liệu dịch truyền lây nhiễm trên địa phận từ hệ thống report trực con đường củaBộ Y tế để chỉ đạo công tác phòng phòng dịch bên trên địa bàn.

Xem thêm: Một Số Loại Cây Thuốc Nam Chữa Bệnh Gout Hiệu Quả Không Thể Bỏ Qua Nh Nhà

Chương II

KHAIBÁO, BÁO CÁO DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Điều 6. Trách nhiệmkhai báo bệnh dịch lây lan truyền nhiễm

Tại địa phương đang có dịch bệnh, ngườimắc dịch truyền lan truyền hoặc nghi hoặc mắc dịch truyền nhiễm, bạn phát hiện trườnghợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm tiến hành việc khai báo dịch mang lại nhânviên y tế thôn, bản, trạm y tế làng mạc hoặc cơ quan y tế ngay gần nhất trong khoảng 24 giờkể từ khi phát hiện theo vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều 47 Luậtphòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 7. Trách nhiệmbáo cáo dịch bệnh lây lan truyền nhiễm

Ngay sau khi chào đón thông tin về bệnhdịch từ tín đồ dân hoặc tự vạc hiện các trường đúng theo mắc dịch bệnh hoặc nghi ngờmắc dịch bệnh truyền nhiễm, những cơ sở y tế phải báo cáo cho cơ quan y tế dựphòng nhằm điềutra, xác minh trong vòng 24 giờ. Trường hợp khẳng định thông tin kia là chủ yếu xác,cơ quan lại y tế dự trữ phải report cho cơ quan cai quản nhà nước về y tế nơi xảy ra dịch quyđịnh tại Khoản 2 Điều 47 chính sách phòng, chống bệnh truyềnnhiễmvà report vào hệ thống báo cáo trực tuyến của bộ Y tế theo những quy định củaThông tứ này.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệmthi hành

1. Trọng trách củacác đơn vị thuộc, trực thuộc bộ Y tế:

a) cục Y tế dựphòng:

- thành lập kếhoạch, chỉ huy và phía dẫn tổ chức triển khai thựchiện Thông tư, tổ chức triển khai kiểmtra, đo lường việc triển khai Thông tư trên phạm vi cả nước;

- Là đơn vị chức năng đầumối quản lí lý, lưu trữ cơ sở dữ liệubệnh truyền nhiễm;

- Là cơ quanduy tuyệt nhất được bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ủy quyền thông tin quốc tế về bệnh dịch truyền nhiễm.

b) cục Quản lýkhám, trị bệnh:

- Chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra, tính toán và đôn đốc những cơ sở khám, chữa dịch trên đất nước hình chữ s thựchiện Thông bốn này.

- đảm bảo an toàn hệ thốngthu thập số liệu tại những cơ sở khám chữa trị bệnh, thống nhất mẫu mã hồ sơ bệnhán, bệnh án điện tử để việc thôngtin khai báo, report bệnh, dịch bệnh lây lan truyền nhiễm của những cơ sở khám, chữa dịch đượcthuận lợi, khá đầy đủ và kịp thờitheo phép tắc của Thông tư này;

c) những Viện Vệsinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt giá - ký sinh trùng - Côn trùng:

- lý giải đơnvị y tế dự trữ của các tỉnh, thành phố trực thuộc tw thuộc địabàn phụ trách thực hiện Thông tư này;

- Chỉ đạochuyên môn, kỹ thuật, tổ chứckiểm tra, giám sát, reviews việc thông tin report và khai báo bệnh, dịch bệnhtruyền lan truyền tại những đơn vị ở các tuyến thuộc khoanh vùng phụ trách.

d) những bệnh việntuyến trung ương: sắp xếp người làm siêng trách, trang thiết bị, kinh phí đầu tư để thực hiệncông tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh lây lan truyền nhiễm. Phối hợpchặt chẽ với những đơn vị y tế dựphòng trong câu hỏi lấy mẫu bệnh dịch phẩm, chia sẻ mẫu bệnh dịch phẩm hoặc chủng tác nhângây bệnh dịch để chẩn đoán xác định.

2. Trách nhiệm củacơ quan y tế thuộc những Bộ, ngành, cơ sở y tế tư nhân:

a) sắp xếp cán bộ,trang thiết bị, kinh phí để tiến hành công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh,dịch căn bệnh truyền nhiễm.

b) Phối hợp nghiêm ngặt với những đơnvị y tế dự phòng tại địa phương trực thuộc trong câu hỏi lấy mẫu bệnh phẩm, share mẫu dịch phẩmhoặc chủng tác nhân gây bệnh để chẩn đoán xác định.

3. Trọng trách củaSở Y tế và các đơn vị y tế địa phương:

a) Sở Y tế: lãnh đạo và tổ chứcthực hiện Thông tứ trên địa phận quản lý; phụ trách theo dõi, bình chọn vàđôn đốc những đơn vị thực hiện. Tham mưu đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để bốtrí kinh phí cho các đơn vị xúc tiến và bảo trì thực hiện công tác làm việc thông tinbáo cáo với khai báo bệnh, bệnh dịch lây lan truyền nhiễm.

b) những đơn vị ytế địa phương: tất cả trách nhiệm bố trí cán cỗ chuyên trách, trang thiết bị, kinhphí để tiến hành công tác thông tin report và khai báo bệnh, bệnh dịch lây lan truyềnnhiễm.

Điều 9. Điều khoảnchuyển tiếp

Đối với những tỉnh vẫn triểnkhai mô hình Trung tâm kiểm soát và điều hành bệnh tậtở tuyến tỉnhquy định tại Thông bốn liên tịchsố 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Y tế và Bộtrưởng cỗ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ở trong Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc tw và chống Y tế ở trong Ủy ban nhândân huyện, quận, thị xã, tp thuộc thức giấc thì đơn vị chức năng triển khai mô hìnhTrung tâm điều hành và kiểm soát bệnh tật là solo vị thay thế Trung vai trung phong Y tế dự trữ tỉnh thực hiệnbáo cáo theo cách thức của Thông tứ này.

Điều 10. Hiệu lực thihành

1. Thông bốn nàycó hiệu lực từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm khókhăn vướng mắc, những đơn vị report về bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ nước nhà (Vụ KGVX, chống Công báo, Cổng TTĐT); - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo); - những Thứ trưởng (để kết hợp chỉ đạo); - bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ; - UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - những Cục, Vụ, VPB, thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc cỗ Y tế; - những đơn vị trực thuộc cỗ Y tế; - Y tế những Bộ, ngành; - Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - TTYTDP, TTPCSR, TTKDYTQT các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Cổng TTĐT cỗ Y tế; - Lưu: VT, DP(03), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

PHỤLỤC 1

DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHẢI BÁO CÁO(Ban hành đương nhiên Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 mon 12 năm năm ngoái của bộ Y tế)

1. Những bệnh truyền nhiễm nguy nan phảibáo cáo từng ngôi trường hợp dịch ngay sau khi có chn đoán đảm bo không muộnquá 24 giờ

TT

Tên bệnh

Nhóm

Mã ICD10

1

Bại liệt

A

A80

2

Bạch hầu

B

A36

3

Bệnh vì chưng liên ước lợn sinh sống người

B

B95

4

Cúm A(H5N1)

A

J10/A(H5N1)

5

Cúm A(H7N9)

A

J10/A(H7N9)

6

Dịch hạch

A

A20

7

Ê-bô-la (Ebolla)

A

A98.4

8

Lát-sa (Lassa)

A

A96.2

9

Mác-bớt (Marburg)

A

A98.3

10

Rubella (Rubeon)

B

B06

11

Sốt Tây sông Nin

A

A 92.3

12

Sốt vàng

A

A95

13

Sốt xuất máu Dengue

B

A91

14

Sởi

B

B05

15

Tả

A

A00

16

Tay - chân - miệng

B

A08.4

17

Than

B

A22

18

Viêm đường hô hấp Trung đông bởi vì corona vi rút (MERS-CoV)

A

19

Viêm màng não do não tế bào cầu

B

A39.0

20

Bệnh truyền nhiễm nguy nan mới nổi với bệnh new phát sinh không rõ tác nhân gây bệnh

A

2. Những bệnh truyền nhiễm nguy khốn phảibáo cáo tng trường hợpbệnh trong vòng 48 giờ sau khoản thời gian có chn đoán

TT

Tên bệnh

Nhóm

Mã ICD10

21

Dại

B

A82

22

Ho gà

B

A37

23

Liệt mềm cấp nghi bại liệt

24

Lao phổi

B

A 15

25

Sốt rét

B

B50 - B54

26

Thương hàn

B

A01

27

Uốn ván sơ sinh

B

A33

28

Uốn ván khác

B

A34, A35

29

Viêm gan vi rút A

B

B15

30

Viêm gan vi rút B

B

B16

31

Viêm gan vi rút C

B

B17.1

32

Viêm não Nhật Bản

B

A83.0

33

Viêm óc vi rút khác

B

A83 - A85

34

Xoắn khuẩn kim cương da (Leptospira)

B

A27

3. Những bệnh truyn nhim yêu cầu báocáo s mc, tử vong hàng tháng

TT

Tên bnh

Nhóm

Mã ICD10

35

Bệnh vị vi rút Adeno

B

B30.0 - B30.3

36

Cúm

B

J10

37

Lỵ amíp

B

A06

38

Lỵ trực trùng

B

A03

39

Quai bị

B

B26

40

Thủy đậu

B

B01

41

Tiêu chảy

B

A09

42

Viêm gan vi rút không giống (hoặc không có định típ vi rút)

PHỤLỤC 2

BIỂU MẪU BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của bộ Y tế)

Biểu mẫu 1 - báo cáo trường vừa lòng bệnh

Biểu mẫu 2 - báo cáo tuần hoạt độngphòng chống bệnh dịch lây lan truyền truyền nhiễm

Biểu chủng loại 3 - báo cáo bệnh truyền lây nhiễm tháng(dành cho các đại lý khám trị bệnh)

Biểu mẫu 4 - report bệnh truyền lây truyền tháng(dành đến cơ quanytế dự phòng)

Biểu chủng loại 5 - report bệnh truyền lan truyền năm(theo địa phương)

Biểu mẫu mã 6 - report bệnh truyền lây truyền năm(theo tháng)

Biểu mẫu 7 - báo cáo phát hiện ổ dịch

Biểu mẫu mã 8 - report cập nhật tìnhhình ổ dịch

Biểu mẫu 9 - báo cáo kết thúc ổ dịch

Biểu mẫu 1 - report trường đúng theo bệnh

BÁO CÁO TRƯỜNGHỢP BỆNH

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ với tên người mắc bệnh (CHỮ IN):

____________________________

Mã căn bệnh nhân:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

Dân tộc:

□ Kinh

□ Khác: …………..

Nghề nghiệp:

_________________

Nơi ở hiện nay: Số nhà: ……. Đường/phố: ……. Tổ/xóm/ấp/bản: ………

Phường/xã/thị trấn .… Quận/huyện/thị xã/TP: …. Tỉnh/thành phố ............

Điện thoại liên lạc:

_________________

Nơi có tác dụng việc/học tập: ___________________________________

CHN ĐOÁN BỆNH (LÂM SÀNG HOẶC XÁC ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM)

BỆNH PHẢI BÁO CÁO NGAY sau khoản thời gian CÓ CHẨN ĐOÁN, KHÔNG MUỘN QUÁ 24 GIỜ

□ 1. Bại liệt

□ 8. Lát-sa (Lassa)

□ 15. Tả

□ 2. Bạch hầu

□ 9. Mác-bớt (Marburg)

□16. Tay - chân - miệng

□ 3. Bệnh do liên cầu lợn

□ 10 Rubella (Rubeon)

□ 17. Than

□ 4. Cảm cúm A(H5N1)

□ 11 nóng Tây sông Nin

□ 18. Viêm mặt đường hô hấp Trung đông (MERS-CoV)

□ 5. ốm A(H7N9)

□ 12. Nóng vàng

□ 19. Viêm màng não bởi vì não mô cầu

□ 6. Dịch hạch

□ 13. Sốt xuất tiết Dengue

□ 20. Căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi với bệnh mới phát sinh chưa rõ nguyên nhân

□ 7. Ê-bô-la (Ebolla)

□ 14. Sởi

BỆNH PHẢI BÁO CÁO vào VÒNG 48 GIỜ sau khi CÓ CHẨN ĐOÁN

□ 21. Dại

□ 26. Yêu mến hàn

□ 31. Viêm gan vi rút C

□ 22. Ho gà

□ 27. Uốn ván sơ sinh

□ 32. Viêm não Nhật Bản

□ 23. Liệt mềm cấp cho nghi bại liệt

□ 28. Uốn nắn ván khác

□ 33. Viêm não vi rút khác

□ 24. Lao phổi

□ 29. Viêm gan vi rút A

□ 34. Xoắn khuẩn xoàn da (Leptospira)

□ 25. Nóng rét

□ 30. Viêm gan vi rút B

Tình trạng tiêm chủng: Đề nghị đưa tin về chứng trạng tiêm, uống vắc xin phòng bệnh truyền truyền nhiễm đăng mắc

Phân nhiều loại chn đoán:

□ Lâm sàng □ xác minh phòng xét nghiệm

Lấy mẫu mã xét nghiệm chn đoán:

□ tất cả □ Không

Loại xét nghiệm:

□ Test cấp tốc □ MAC ELISA □ PCR □ Khác: …..

Kết trái xét nghiệm chẩn đoán:

□ Dương tính □ Âm tính □ chưa có kết quả

Ngày khi phát:

Ngày nhập viện:

Ngày ra viện/chuyn viện/tử vong

Tình trạng:

□ Điều trị nước ngoài trú

□ Điều trị nội trú

□ Ra viện

□ đưa viện

□ Tử vong

□ khác _______

TIN SDỊCH T (thời gian đi lại trước lúc mắc bệnh, tiếp xúc bạn bệnh/ trường thích hợp nghi ngờ, tiếp xúc động vật/gia cầm, chỗ tiếp xúc)

THÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁO

Tên người báo cáo Ký tên

Điện thoại:

Đơn vị công tác:

nơi nhận:

Ngày ….. Mon ….. Năm ……. TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu mẫu mã 2 - báo cáo tuần hoạt độngphòng chống dịch bệnh lây lan truyền nhiễm

Cơ quan nhà quản:…………… Đơn vị:………………………… Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

………., ngày ….. Mon ….. Năm …….

BÁO CÁO TUẦN

HOẠT ĐỘNGPHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tuần thứ: ……………………

(Từ ngày ……. Mang lại ngày ……. Tháng …….. Năm …….)

STT

Hoạt động

Số lượng

Ghi chú

1.

Diệt loăng quăng (bọ gậy)

- Số xã

- Số hộ

2.

Phun chất hóa học diệt muỗi

- Số xã

- Số hộ

3.

Khử khuẩn mặt phẳng tại hộ gia đình, ngôi trường học

- Số ngôi trường học

- Số xã

- Số hộ

4.

Truyền thông phòng phòng dịch

- Số xã

- Số lần

5.

Tập huấn phòng kháng dịch (số người/số lớp)

6.

Tập huấn chẩn đoán điều trị căn bệnh truyền lan truyền (số người/số lớp)

7.

Đoàn kiểm tra công tác phòng kháng dịch

8.

Xem thêm: Cha mẹ có cần dùng thuốc bổ não cho trẻ thông minh không?

Hoạt rượu cồn khác: ……………………………

- Hoạt độngPhun hóa chất, truyềnthông, tập huấn cho bị bệnh gì thì ghi cụ thể tên dịch vào phần ghi chú.